Pracovní nabídky

 
Pracovní místa jsou rozdělena na lektory zájmových kroužků a interní pracovníky.
  1. LEKTOŘI KROUŽKŮ - hledáme externí pracovníky na vedení zájmových kroužků pro děti, mládež, ale i dospělé. Hledáme také pracovníky na výpomoci při organizování akcí pro veřejnost nebo pracovníky na vedení výukových programů zaměřených na environmentální výchovu a přírodovědu.
  2. INTERNÍ PRACOVNÍCI, OSTATNÍ PERSONÁL - zde naleznete nabídku pracovních míst, která se týkají buď interních pedagogických pracovníků nebo provozních pracovníků.

Podrobné informace k nabídkám pracovních míst obdržíte u příslušných pedagogů, popř. paní ředitelky. Vždy se orientujte uvedeným kontaktem.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Tým pracovníků DDM Astra Zlín