Kontakty na pracovníky

Budova Osvoboditelů 3778 - centrum města

Iva Vladíková

oddělení Tanečních a pohybových aktivit

osvoboditelu@ddmastra.cz 778 099 547

Taneční skupiny Bilberries, street dance a moderní tance, mažoretky, trampolíny a sportovní rybolov.

Helena Hrbáčková

oddělení Tanečních a pohybových aktivit

h.hrbackova@ddmastra.cz 778 099 188

Kroužky pro děti MŠ a předškoláky, aerobik a pohybová průprava. Koordinátor dobrovolnické činnosti "Čtení dětem v nemocnici".

Budova Družstevní 4513 - Jižní Svahy

Milan Rábek

oddělení Sportu a turistiky

m.rabek@ddmastra.cz 606 093 080

PlayStation a počítače, sportovní kroužky na školách ve Zlíně.

Jana Jurášková

oddělení Společenských věd a estetiky

j.juraskova@ddmastra.cz 725 099 172

Výtvarné, tvořivé a rukodělné kroužky, společensko-vědní aktivity pro všechny věkové kategorie.

Jaromíra Licková

Jaromíra Licková

oddělení Přírodovědy a ekologie

j.lickova@ddmastra.cz 608 995 520

Přírodovědné, chovatelské a teraristické kroužky, kluby. Výukové programy zaměřené na přírodu a EVVO.

Budova Tyršovo nábřeží 801 - u Dřevnice

Jiří Nevřivý

Jiří Nevřivý

oddělení Sportu, médií a her

j.nevrivy@ddmastra.cz 725 099 183

Badmintonové kroužky, sebeobrana a další sportovní aktivity. YouTube, média a online kroužky.

Marián Greš

Marián Greš

oddělení Techniky

m.gres@ddmastra.cz 778 097 976

Modelářství, železniční modeláři, robotika a programování.

Veronika Goišová

Veronika Goišová

pedagog volného času

v.goisova@ddmastra.cz 725099174

Hudební kroužky pro děti, akce pro veřejnost.

Vedení organizace, provoz

Ivana Vladíková

ředitelka

i.vladikova@ddmastra.cz 725 099 192

vedení organizace | pro dotazy ke kroužkům nebo táborům se obracejte výhradně na příslušné pedagogy

Dana Nesrstová

Dana Nesrstová

finanční účetní

d.nesrstova@ddmastra.cz 778 099 183

potvrzení o úhradě za kroužky nebo tábory provedené přes bankovní účet, potvrzení pro zdravotní pojišťovnu

Ludmila Hermanová

Ludmila Hermanová

mzdová účetní

l.hermanova@ddmastra.cz 778 098 562

platby za kroužky v hotovosti