Informace ke kroužkům

VÁŽENÍ RODIČE, VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST TĚMTO INFORMACÍM:

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Zápis do kroužků probíhá pouze formou online přihlášek od 31.7.2020.
2. V případě, že při vytváření přihlášky narazíte na nějaký problém, kontaktujte příslušného pedagoga. Veškeré dotazy k dané aktivitě Vám kompetentně zodpoví pouze pedagog uvedený v kontaktu kroužku.
3. Schválené přihlášky se Vám vrátí do klientského účtu. Neposílejte je emailem, přineste je v září osobně na informační schůzky (pokud jsou ke kroužku vypsány) nebo v den zahájení kroužku.
4. U některých kroužků jsou přiloženy fotografie. Fotografie jsou z aktivit, které DDM Astra realizoval, avšak mají ilustrační charakter.
5. Předpisy k platbám jsou automaticky nastaveny na celý školní rok. K pololetní platbě se připočítává 100 Kč, přičemž pololetní platby musí být konzultovány s pedagogem DDM.


Vážení rodiče, apelujeme na Vás - uvádějte v přihlášce veškeré zdravotní obtíže dětí, ať už se jedná o intoleranci na potraviny, alergie na zvířata, ADHD, poruchy chování apod.
Díky těmto informacím se budeme moci na hodiny řádně připravit a předejít případným komplikacím v průběhu kroužku. Vemte pak na vědomí, že v případě ohrožení bezpečnosti ostatních dětí plynoucí ze zatajení důležitých informací o dítěti můžeme Vaše dítě z aktivity vyloučit.

Neúčast dítěte v kroužku nám vždy prosím oznamujte emailem nebo v sms zprávě.

Rodiče jsou povinni seznámit se s Vnitřním řádem DDM Astra, který je k nahlédnutí na jednotlivých budovách, ve vrátnicích.


KDY KROUŽKY V DDM NEPROBÍHAJÍ?
Kroužky neprobíhají v době prázdnin, státních svátků a také v čase ředitelského volna.

A) Prázdninové dny
  •     29.10. - 30.10.2020 | podzimní prázdniny
  •     23.12.2020 - 3.1.2021 | vánoční prázdniny
  •     29.1.2021 | jednodenní pololetní prázdniny
  •     8.3. - 14.3.2021 | jarní prázdniny
  •     1.- 2. 4.2021 | velikonoční prázdniny

B) V době státních svátků kroužky neprobíhají

C) V roce 2020 kroužky zahájí činnost  v týdnu od 21. září a ukončí činnost k 11. prosinci 2020. V novém roce kroužky zahájí činnost v týdnu od 4. ledna 2021 a ukončí činnost v týdnu od 24. května 2021.


⇒ Pokud není s lektorem v průběhu roku domluveno jinak, platí vždy výše uvedené.