Novinky

03.04.2017 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pozici pedagoga volného času - interního pracovníka. Bližší informace naleznete v sekci "Pracovní nabídky ."

Tábory

Nastavený filtr

Zaměření: Všechny tábory

Den konání: Všechny dny

Počet nalezených akcí: 25

Sportovní | florbal, turistika

03.07.2017 OBSAZENO! Sportovní tábor pro zdatné sportovce se zaměřením na florbal a turistiku. DDM Družstevní, 8:00 - 16:00 (16:30) hod Florbal v tělocvičně 1. ZŠ a 11. ZŠ. Turistika - výšlap na Zbožáky, Malenovický hrad - Zlín. Bowling U Barcuchů, Playstation party - Družstevní. Cena zahrnuje: přesnídávky, obědy, svačiny, pitný režim, jízdné, vstupné, materiál. Informační schůzka k táboru: čtvrtek 15. 6. v 17 h - DDM ASTRA Družstevní Vedoucí tábora: Milan Rábek, tel. 606 093 080, milan.rabek@ddmastra.cz

Cyklotábor - Kolem Zlína na kolech

10.07.2017 OBSAZENO! Cyklotábor pro zdatné bajkery, děti od 12 do 16 let. Sportovní tábor se zaměřením na cykloturistiku. Místo konání: DDM Tyršovo nábřeží 801, Zlín, 8:00 - 16:30 (18:00) hod. Každodenní vyjížďky na kolech do okolí Zlína. Trasy 35 - 70 km. Páteční rozlučkový bowling - Bowling pizza Komín JS. Cena zahrnuje: přesnídávky, obědy, svačiny, pitný režim, jízdné, vstupné, materiál. Informační schůzka k cyklotáboru: čtvrtek 15. 6. v 18 h - DDM ASTRA Družstevní Vedoucí tábora: Milan Rábek, tel. 606 093 080, milan.rabek@ddmastra.cz

Chovatelé a teraristi I.

10.07.2017 OBSAZENO! Tábor pro všechny, kdo mají rádi zvířata. Během tábora se děti seznámí se zvířaty v naší Malé ZOO na DDM, s jejich krmením a chovem a samozřejmě si je mohou pohladit a pochovat. Mohou se těšit na hry, výlety, exkurze za dalšími zvířaty a také na jedno přespání na Astře spojené s táborákem. Kontakt: Kristýna Skoková, tel.: 725 099 174, e-mail: k.skokova@ddmastra.cz

Miniškolka

10.07.2017 OBSAZENO! Navštívíme zámek ve Vizovicích a ochutnáme čokoládu ve zdejší cukrárně, zajdeme si do zábavního centra Galaxie, uspořádáme sportovní den, zajezdíme si na dopravním hřišti a taky se podíváme na pěkný film v kině. Kontakt: Monika Hiblerová, tel: 725 099 174, e-mail: m.hiblerova@ddmastra.cz

Všeználek

10.07.2017 OBSAZENO! Příměstský tábor se uskuteční v krásném prostředí vily Tomáše Bati ve Zlíně. Odhalíme tajemství vily Tomáše Bati a jejich původních obyvatel. Kromě toho nás čeká sposta zábavy, hry i poučení, výlety, turistika a tvoření. Také jedno přespání přímo ve vile s táborákem. Těší se na Vás Naďa Jarka. Kontakt: Naďa Klímková, tel.: 778 097 976, e-mail: n.klimkova@ddmastra.cz

Výtvarný

10.07.2017 OBSAZENO! Příměstský tábor má již svoji tradici - koná se 9 rokem v rámci projektu "Celé Česko čte dětem". Po celý týden "cestujeme s knihou po pěti státech světa", ilustrujeme, probouzíme u dětí fantazii, ale zároveň je vedeme k zachycení a ztvárnění reality dnešního světa a rozvíjení čtenářské gramotnosti nenásilnou formou návratu ke knize. Využíváme klasických, ale i nových a netradičních výtvarných technik. Čekají nás vycházky, exkurze či sportovní a zábavné chvilky. Kontakt :Draha Večerková - tel.: 737 153 651, email.: d.vecerkova@ddmastra.cz

Kouzelná zahrada

17.07.2017 OBSAZENO! V zahradě DDM na Jižních Svazích budeme tvořit a vyrábět z nejrůznějších výtvarných materiálů a přírodnin. Vytvoříme si tak prostor plný barev, hravosti a fantazie. Kontakt: Jana Jurášková, tel.: 725 099 172, e-mail: j.juraskova@ddmastra.cz

Léto s latinskoamerickými tanci

17.07.2017 Příměstský tábor v duchu latiny se ponese v rytmu salsy, rumby, bachaty, ale vyzkoušíme si také chachu. V době odpočinku budeme protahovat tělo relaxačními cviky, vyrobíme si taneční kostým a vyrazíme také na výlet. Děti se mohou těšit i na prohlídku Malé ZOO na Jižních Svazích. Kontakt: Iva Vladíková, tel.: 778 099 547, e-mail: osvoboditelu@ddmastra.cz

Malý cestovatel

17.07.2017 OBSAZENO! Malý cestovatel – 17. 7. – 21. 7. 2017, cena 2.000,-Kč Příměstský tábor pro děti od 7 -14 let Program: Pojeďte se s námi podívat do Ostravy na Malý svět techniky. Jedinečná výstava je umístěná v budově bývalé VI. energetické ústředny v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Dále navštívíme v Uherském Brodě digitální planetárium. A pak se pojedeme podívat na zámek v Chropyni. Na táboře nebudou chybět ani hry a bowling. V ceně je zahrnuto veškeré vstupné, jízdné, pedagogický dozor, oběd a pitný režim. Změna programu vyhrazena. Kontakt: Monika Hiblerová, tel: 725 099 174, e-mail.: m.hiblerova@ddmastra.cz

Sportovní v Březolupech

17.07.2017 OBSAZENO! Základna je v Domě zahrádkářů v Březolupech. Děti jsou rozděleny do dvou soutěžních družstev, každá skupina má svého dospělého vedoucího. V průběhu týdne jsou vyhlašovány různé úkoly a soutěže, ve kterých družstva sbírají body do celotáborové soutěže. Odpoledne při hezkém počasí osvěžování a vodní hrátky, v případě špatného počasí tvoření a výtvarné činnosti. Ve čtvrtek večer stezka odvahy a přespání na základně (není povinné). Kontakt: Jana Mašková, tel.: 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz

Umělecká školička

17.07.2017 OBSAZENO! Výtvarně tvořivý příměstský tábor je plný výtvarných her a objevování uměleckých technik. Budeme kreslit a malovat akrylem i olejovými barvami. Naučíme se modelovat z keramické hlíny a objevovat krásy linorytu, enkauistiky a také si vyzkoušíme malování na vodní hladině - techniku "tureckého ebru". Navštívíme uměleckou kovárnu v Malenovicích a budeme kreslit a malovat v plenéru. Kontakt: Magda Vanďurková, tel.: 725 099 183, e-mail: m.vandurkova@ddmastra.cz

Chovatelé a teraristi II.

24.07.2017 OBSAZENO! Tábor pro všechny, kdo mají rádi zvířata. Během tábora se děti seznámí se zvířaty v naší Malé ZOO na DDM, s jejich krmením a chovem a samozřejmě si je mohou pohladit a pochovat. Mohou se těšit na hry, výlety, exkurze za dalšími zvířaty a také na jedno přespání na Astře spojené s táborákem. Kontakt: Kristýna Skoková, tel.: 725 099 174, email: k.skokova@ddmastra.cz

Sportovně-turistický v Březolupech

24.07.2017 OBSAZENO! Základna je v Domě zahrádkářů v Březolupech. Děti jsou rozděleny do dvou soutěžních družstev, každá skupina má svého dospělého vedoucího. V průběhu týdne jsou vyhlašovány různé úkoly a soutěže, ve kterých družstva sbírají body do celotáborové soutěže. Odpoledne při hezkém počasí osvěžování a vodní hrátky, v případě špatného počasí tvoření a výtvarné činnosti. Ve čtvrtek večer stezka odvahy a přespání na základně (není povinné). Kontakt: Jana Mašková, tel.: 725 099 186, email: j.maskova@ddmastra.cz

Týden se streetem

24.07.2017 OBSAZENO! tábor se zaměřením na tanec, pohyb, otevíráme osmým rokem. Dopoledne: průřez tanečními styly, nácvik krátké choreografie Odpoledne: sportovní a pohybové hry, výlet, tvořivé činnosti, soutěže. Výstupem z celého týdne je páteční taneční vystoupení pro rodiče. Příchod mezi 7:30 - 8:00, zakončení dne 15:00 - 15:30h Kontakt: Ivana Vladíková, tel.:725 099 192,e-mail: i.vladikova@ddmastra.cz

Tvořivý tábor

31.07.2017 OBSAZENO! Tradiční a vyhledávaný příměstský tábor. Dopolední tvoření netradičními rukodělnými technikami vystřídají odpolední výlety, soutěže a logické hry. Příchod každý den od 7:30 - 8:00, rozchod 15:00 - 16:00, na Družstevní ulici. Kontakt: Ivana Vladíková, tel.: 725 099 192, e-mail: i.vladikova@ddmastra.cz

12 úkolů pro Asterixe a Obelixe

07.08.2017 OBSAZENO! Přijďte pomoci Asterixovi a Obelixovi splnit 12 nelehkých úkolů a tím zachránit jejich vesnici před Římany. Čeká vás tábor plný dobrodružství a neopakovatelných zážitků - vyšplhejte na vysokou lezeckou stěnu, vyřešte hlavolam, vytvořte nevšední výrobek, ... a další zajímavé úkoly, které prověří vaši zdatnost, chytrost, zručnost a hlavně, jak si umíte hrát a bavit se s kamarády. Kontakt: Kristýna Skoková, tel.: 725 099 174, email: k.skokova@ddmastra.cz

Badmintonový

07.08.2017 NOVINKA! Nový sportovní tábor se zaměřením na badminton. Badmintonová hala Růmy, 8:00 - 16:00 (16:30) hod Badminton v badmintonové hale Růmy. Celodenní výlet - pohybové aktivity (táborák). Bowling, Lezecké centrum Vertikon. Cena zahrnuje: přesnídávky, obědy, svačiny, pitný režim, pronájem haly, jízdné, vstupné, materiál. Informační schůzka k táboru: bude upřesněno Vedoucí tábora: Jiří Nevřivý, tel. 734 681 121, colop@post.cz Garant tábora: Milan Rábek, tel. 606 093 080, milan.rabek@ddmastra.cz

Kynologický

07.08.2017 OBSAZENO! Tábor probíhá formou výcviku - nejdříve se zaměřuje na poslušnost, potom na agility. Výcvik vedou výcvikáři. Ve středu odpočinkový den - výlet bez pejsků. V ojedinělých případech je možné zapůjčit pejska od výcvikáře. Tábor je zaměřen na spolupráci mezi dítětem a pejskem a vede děti k samostatnosti a schopnosti poradit si v různých situacích. Kontakt: Jana Mašková, tel.: 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz

O poklad totemů - Hostišová

07.08.2017 Dobrodružný a zároveň tvořivý tábor na Hostišové děti vtáhne do indiánského prostředí, kde mezi totemy budou objevovat poklady z dávných dob indiánských kmenů. Zahrají si na prastaré bubínky a pokusí se tvořit zajímavou technikou kresby a malby z barev, které se již dávno nevyrábí. Tábor bude plný her a tvořivých zážitků. Kontakt: Magda Vanďurková, tel.: 725 099 183, e-mail: m.vandurkova@ddmastra.cz

Protančené léto | street, zumba, hry

07.08.2017 OBSAZENO! Příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let je zaměřený na tanec. Hlavním programem bude nácvik jednoduché taneční choreografie, kterou děti předvedou svým rodičům a dalším příbuzným či kamarádům na konci týdne. Děti se setkají s prvky zumby, street dance i orientu. Vyrazíme také na dva výlety, půjdeme zrelaxovat do kina a vyrobíme si nějakou pěknou památku. Kontakt: tel.:778 099 547, email: osvoboditelu@ddmastra.cz

Kynologický II

14.08.2017 OBSAZENO! Tábor probíhá formou výcviku - nejdříve se zaměřuje na poslušnost, potom na agility. Výcvik vedou výcvikáři. Ve středu odpočinkový den - výlet bez pejsků. V ojedinělých případech je možné zapůjčit pejska od výcvikáře. Tábor je zaměřen na spolupráci mezi dítětem a pejskem a vede děti k samostatnosti a schopnosti poradit si v různých situacích.

Letní škola programování

14.08.2017 ZADÁNO! Škola programování je příměstský tábor určený dětem z kroužků robotiky a programování DDM Astra Zlín. Děti staví roboty z lego stavebnice a dalších komponentů a programují je pro určité funkce (sledování čáry, robosumo...) Kontakt: Naďa Klímková, tel.: 778 097 976, e-mail: n.klimkova@ddmastra.cz

Proskákané léto | jumping, hry, výlet

14.08.2017 OBSAZENO! Příměstský tábor pro děti ve věku od 8 do 15 let je zaměřený na pohyb. Děti budou cvičit na trampolínách pod vedením lektorky a zahrají si na nich zajímavé hry. Na děti čeká spousta her, pohybových i relaxačních. Vyrazíme také na výlety, půjdeme si zaplavat nebo navštívíme kino v rámci relaxace. Vyrobíme si i nějakou památku na léto. Kontakt: tel.:778099547, email: osvoboditelu@ddmastra.cz

Lovci pokladů

21.08.2017 OBSAZENO! V Mysločovicích je spousta ukrytých tajných schránek , které budeme pomocí indicií hledat. Také budeme tvořit a vyrábět z nejrůznějších materiálů. Zahrajeme si hru "Boj o vlajky". Kontakt: Jana Jurášková, tel.: 725 099 172, e-mail: j.juraskova@ddmastra.cz

Šachový tábor

21.08.2017 Vážení rodiče, připravujeme pro vaše ratolesti šachový tábor, který se bude konat v termínu 21. - 25.8.2017. Tábor bude probíhat na ulici Tyršovo nábřeží v budově DDM Astra. Pro děti je připraven bohatý program v podobě šachových lekcí pod vedením zkušeného lektora. Dále je pro děti připraven program v podobě sportovních a výtvarných aktivit v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje oběd a pitný režim po celou dobu pobytu tábora. Pedagogický dozor tábora zajištěn. Moc se těšíme na vaše děti a na čas strávený s nimi.

Filtry

Zaměření

Všechny tábory
červen 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30