Novinky

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

03.12.2019 Hledáme vhodné prostory pro zájmový kroužek Lukostřelby

Nejsme profesionální střelci, jsme malí, začátečníci a pro naše prostory je nás moc. Hledáme prostor o délce cca 15 m. (tělocvična, hala, sklad). Scházeli bychom se každé pondělí od 16:30 do 18:30. Prosím nabídněte, spěchá!

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Informace ke kroužkům

VÁŽENÍ RODIČE, VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST TĚMTO INFORMACÍM:

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. Zápis do kroužků probíhá pouze formou online přihlášek.
2. V případě, že při vytváření přihlášky narazíte na nějaký problém, kontaktujte příslušného pedagoga. Veškeré dotazy k dané aktivitě Vám kompetentně zodpoví pouze pedagog uvedený v kontaktu kroužku.
3. Schválené přihlášky se Vám vrátí do klientského účtu. Neposílejte je emailem, přineste je v září osobně na informační schůzky (pokud jsou ke kroužku vypsány) nebo v den zahájení kroužku.
4. U některých kroužků jsou přiloženy fotografie. Fotografie jsou z aktivit, které DDM Astra realizoval, avšak mají ilustrační charakter.
5. Předpisy k platbám jsou automaticky nastaveny na celý školní rok. K pololetní platbě se připočítává 100 Kč, přičemž pololetní platby musí být schváleny vedením organizace.


Vážení rodiče, apelujeme na Vás - uvádějte v přihlášce veškeré zdravotní obtíže dětí, ať už se jedná o intoleranci na potraviny, alergie na zvířata, ADHD, poruchy chování apod.
Díky těmto informacím se budeme moci na hodiny řádně připravit a předejít případným komplikacím v průběhu kroužku. Vemte pak na vědomí, že v případě ohrožení bezpečnosti ostatních dětí plynoucí ze zatajení důležitých informací o dítěti můžeme Vaše dítě z aktivity vyloučit.

Neúčast dítěte v kroužku nám oznamte emailem nebo v sms zprávě.

Rodiče jsou povinni seznámit se s Vnitřním řádem DDM Astra, který je k nahlédnutí na jednotlivých budovách, ve vrátnicích.


KDY KROUŽKY V DDM NEPROBÍHAJÍ?
Kroužky neprobíhají v době prázdnin, státních svátků a také v čase ředitelského volna.

A) Prázdninové dny
  •     29.10. - 30.10.2019 | podzimní prázdniny
  •     23.12.2019 - 3.1.2020 | vánoční prázdniny
  •     31.1.2020 | jednodenní pololetní prázdniny
  •     2.3. - 8.3.2020 | jarní prázdniny
  •     9.- 10. 4.2020 | velikonoční prázdniny

B) V době státních svátků kroužky neprobíhají

C) V roce 2019 kroužky zahájí činnost  v týdnu od 16. září a ukončí činnost k 13. prosinci 2019. V novém roce kroužky zahájí činnost v týdnu od 6. ledna 2010 a ukončí činnost k 29. květnu 2020.


⇒ Pokud není s lektorem v průběhu roku domluveno jinak, platí vždy výše uvedené.