Vážení rodiče, milé děti,
pro nadcházející školní rok připravujeme nové webové stránky s novým přihlašovacím systémem. Spuštění je na spadnutí, ale než se plně rozjede, přijměte tyto informace:

Nabídku kroužků i s telefonními kontakty na nový školní rok najdete v nabídkovém listu.

Přihlásit se můžete elektronicky níže nebo si můžete přihlášku stáhnout, vytisknout, vyplnit a odevzdat.

Podrobné informace o připravovaných novinkách v kroužcích, připravovaných akcích na měsíc září hledejte na našem facebooku.

Přihláška ke kroužkům a zájm. útvarům pro rok 2016/2017

Přihlášku nutno odevzdat nejpozději 30. 9. 2016!

Kroužek / útvar (uveďte Družstevní ul. nebo Tyršovo nábř. nebo ZŠ, kde probíhá)
Jméno a příjmení
Rodné číslo
(XXXXXX/XXXX)
Státní občanství Národnost
Adresa bydliště
Škola Třída
Kontakt na účastníka kroužku
(telefon, e-mail)
Jméno a příjmení
zákonných zástupců
Kontakt na zástupce
(telefon, e-mail)
Údaje o zdravotní způsobilosti (upozorňuji na tyto problémy)
Poznámka
Sleva na kroužky (nevztahuje se na kluby): Pokud má účastník zájmového vzdělávání při DDM ASTRA do 31. 10. 2016 již zaplaceny dva zájmové útvary na celý školní rok, má nárok na slevu 200 Kč na každý následující kroužek z tohoto seznamu. Pokud uplatňujete slevu, vypište prosím níže do obou políček již uhrazené zájmové útvary účastníka, pro snazší kontrolu. Pokud kroužky nebudou vypsány, sleva nebude akceptována.
Souhlasím s využitím zveřejněné e-mailové adresy pro zasílání akcí, novinek v DDM
Ochrana proti spamu - Kolik je 'čtyři + sedm'? (Odpověď vyjádřete pomocí číslic)
Prohlášení zákonného zástupce: Odesláním přihlášky souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném kroužku (zájmovém útvaru). Beru na vědomí, že zaplacený poplatek za ZÚ se nevrací. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny ZÚ, výluku v prázdninových dnech apod. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity k propagaci organizace v tomto školním roce i v letech následujících. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Veškeré údaje jsou požadovány na základě zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Platbu za zájmový útvar je možno provést v hotovosti na budovách DDM nebo bankovním převodem na číslo účtu: 1423045379/0800. V případě platby na účet je nutno uvést variabilní symbol účastníka, který Vám sdělí interní pedagog, pod něhož kroužek spadá.