Novinky

11.12.2017 Zahájení provozu po vánocích

Vážení rodiče, z organizačních důvodů, zahájíme činnost v kroužcích v pondělí 8.1. 2018. Do té doby přejeme příjemný advent, klidné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku štěstí a osobní pohodu. Šťastný Nový rok 2018 přejí pracovníci DDM ASTRA Zlín.

Kontakty

 
BUDOVA NA DRUŽSTEVNÍ ULICI - JIŽNÍ SVAHY
 • Milan Rábek, Oddělení sportu a turistiky
  • tel.: 606 093 080, e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
   • sportovní kroužky, playstation, počítače... sportovní kroužky na 1. a 11. ZŠ, SŠPgS
 • Jana Jurášková, Oddělení společenských věd a estetiky
  • tel.: 725 099 172, e-mail: j.juraskova@ddmastra.cz
   • výtvarné, tvořivé a rukodělné kroužky, společensko-vědní aktivity...
 • Monika Hiblerová, Oddělení environmentální výchovy
  • tel.: 725 099 174, e-mail: m.hiblerova@ddmastra.cz
   • teraristika a chovatelství, mladý cestovatel, myslivecký kroužek... kluby na 7. ZŠ

BUDOVA NA ULICI OSVOBODITELŮ - CENTRUM ZLÍNA
 • Iva Vladíková, Oddělení tanečních a pohybových aktivit
  • tel.: 778 099 547, e-mail: osvoboditelu@ddmastra.cz
   • street dance a moderní tance, trampolínové a pohybové kroužky... kroužky probíhající na ulici Osvoboditelů a 5. ZŠ
 • Aneta Balajková, Oddělení tanečních a pohybových aktivit
  • tel.: 778 099 547, e-mail: osvoboditelu@ddmastra.cz
   • kroužky probíhající na 11. ZŠ, 12. ZŠ, na MŠ Česká a ZŠ v Želechovicích
 
BUDOVA NA TYRŠOVĚ NÁBŘEŽÍ - U DŘEVNICE
 • Jana Mašková, Oddělení přírodovědy a sportu
  • tel.: 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz
   • kynologické kroužky, sportovně-pohybové kroužky a zájmové útvary v Březolupech...
 • Jiří Nevřivý, Oddělení výtvarných a pohybových aktivit
  • tel.: 725 099 183, e-mail: j.nevrivy@ddmastra.cz
   • badminton, výtvarné, tvořivé a rukodělné kroužky, kroužky v Tečovicích a na Obchodní akademii
 • Marián Greš, Oddělení techniky
  • tel.: 778 097 976, e-mail: m.gres@ddmastra.cz
   • modelářství, železničáři, robotika a programování... kroužky na 8. ZŠ

Hospodářské oddělení 
 • Ludmila Hermanová, tel.: 778 098 562, e-mail: l.hermanova@ddmastra.cz
 • Dana Nesrstová, tel.: 778 098 562, e-mail: d.nesrstova@ddmastra.cz

Vedení organizace
 • Drahomíra Večerková, zástupce ředitele
  • tel.: 778 098 562, e-mail: d.vecerkova@ddmastra.cz
 • Ivana Vladíková, ředitelka
  • tel.: 725 099 192, e-mail: i.vladikova@ddmastra.cz