Novinky

21.07.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

Blíží se zahájení přihlašování do kroužků, sledujte naše stránky

Kontakty

 
BUDOVA NA DRUŽSTEVNÍ ULICI - JIŽNÍ SVAHY
 • Milan Rábek, Oddělení sportu a turistiky
  • tel.: 606 093 080, e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
   • sportovní a cyklo kroužky, plastation, počítače...
 • Jana Jurášková, Oddělení společenských věd a estetiky
  • tel.: 725 099 172, e-mail: m.dokulilova@ddmastra.cz
   • výtvarné, tvořivé a rukodělné kroužky, společensko-vědní aktivity...                    _______________________________________________ 
 • Monika Hiblerová, Oddělení environmentální výchovy
  • tel.: 725 099 174, e-mail: m.hiblerova@ddmastra.cz
   • geocaching, mladý cestovatel, myslivecký kroužek...
 • Kristýna Skoková, Oddělení přírodovědy
  • tel.: 725 099 174, e-mail: k.skokova@ddmastra.cz
   • chovatelské a teraristické kroužky, první pomoc, rybářský kroužek...

BUDOVA NA ULICI OSVOBODITELŮ - CENTRUM ZLÍNA
 • Iva Vladíková, Oddělení tanečních a pohybových aktivit
  • tel.: 778 099 547, e-mail: osvoboditelu@ddmastra.cz
   • street dance a moderní tance, trampolínové a pohybové kroužky... kroužky probíhající na ulici Osvoboditelů
 • Aneta Balajková, Oddělení tanečních a pohybových aktivit
  • tel.: 778 099 547, e-mail: osvoboditelu@ddmastra.cz
   • kroužky probíhající na 11. ZŠ, 12. ZŠ, v Tečovicích a na Obchodní akademii ve Zlíně
 
BUDOVA NA TYRŠOVĚ NÁBŘEŽÍ - U DŘEVNICE
 • Jana Mašková, Oddělení přírodovědy a sportu
  • tel.: 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz
   • kynologické kroužky, sportovně-pohybové kroužky a zájmové útvary v Březolupech...
 • Magda Vanďurková, Oddělení výtvarných a pohybových aktivit
  • tel.: 725 099 183, e-mail: m.vandurkova@ddmastra.cz
   • moderní tance, výtvarné, tvořivé a rukodělné kroužky
 • Naďa Klímková, Oddělení techniky
  • tel.: 778 097 976, e-mail: n.klimkova@ddmastra.cz
   • modelářství, železničáři, robotika a programování...

Hospodářské oddělení 
 • Ludmila Hermanová, tel.: 778 098 562, e-mail: l.hermanova@ddmastra.cz
 • Dana Nesrstová, tel.: 778 098 562, e-mail: d.nesrstova@ddmastra.cz

Vedení organizace
 • Drahomíra Večerková, zástupce ředitele
  • tel.: 737 153 651, e-mail: d.vecerkova@ddmastra.cz
 • Ivana Vladíková, ředitelka
  • tel.: 725 099 192, e-mail: i.vladikova@ddmastra.cz