Šablony II pro SVČ

DDM ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je zapojen  do projektu: "Rozvoj kompetencí pedagogů volného času v DDM", registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010983 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.       

Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent v SVČ
  • Kariérový poradce v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
  • Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Klub pro účastníky SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ , spopupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností.

Kariérový poradce
Cílem kariérového poradenství je nasměrování k správnému vlastnímu rozhodnutí a pomoci najít cestu v tom, čím chce člověk být, kterou školu zvolit, jak ji vyhledat, co mi pomůže rozhodnout se apod. Provázíme zájemce vzdělávacími možnostmi směrem k profesi. 

Školní asistent
je profesionální průvodce při vyhledávání a rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá ve zdolávání překážek mezi účastníky aktivit DDM či mezi DDM a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek účastníka nebo odlišného kulturního prostředí.