Mimořádná opatření od 22.11. 2021

Mimořádná opatření od 22.11. 2021

Mimořádná opatření od 22.11. 2021

22.11.2021

Hygienické pokyny pro účastníky - doložení očkování/test/nemoc-prodělaný covid-19, dále jen OTN, je nutné doložit až při počtu nad 20 účastníků v kroužku, včetně lektora, v současné době v kroužcích DDM nemusíte dokládat.

Ochrana dýchacích cest:

 • Všichni účastníci a zaměstnanci, mimo děti, které nezahájily školní docházku, nosí respirátor/roušku ve společných prostorech - chodby, WC, šatna.
 • Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, sport, pohyb, cvičení, zápas, běh, trénink, zpěv, hra na dechové nástroje, plavání.
 • Respirátor, roušku nosí neočkovaní pedagogičtí zaměstnanci při poskytování zájmového vzdělávání, s výjimkou nošení ochranného prostředku v kroužku
  při sportu, pohybu, hře na dechové nástroje.
 • Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky /děti, žáci, studenti/, kteří jsou usazeni. Dospělí mají respirátor, roušku, i když jsou usazeni.
 • Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni proti covid-19.
 • Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky pobytové, nepobytové akce – areál tábora, v přírodě, nekoná-li se v daném místě jiná hromadná akce.
 • Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky při fotografování organizovaném školským zařízením.
 • Pokud je nezbytné, aby dítě, žák viděl na ústa pedagoga, je možné, aby pedagog použil jako ochranný prostředek dýchacích cest štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 m od dětí, žáků, účastníků
 • Informace pro školy a školská zařízení k 22.11.2021 

Zpět