Sobotní dopoledne děti strávily u vody

Sobotní dopoledne děti strávily u vody

Sobotní dopoledne děti strávily u vody

23.11.2021


CVIČNÝ VÝJEZD RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ
 
Možná víte, že mezi oblíbené zájmové útvary v DDM Astra patří rybářské kroužky. Ty v letošním roce navštěvuje skoro 40 dětí, které se učí o rybách žijících ve zlínském revíru. Účastníci získávají znalosti ze světa pod vodou i kolem ní. Cílem kroužku je připravit děti k úspěšnému absolvování rybářských zkoušek a získání rybářského lístku. Lektoři se však snaží, aby si děti odnesly nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti. V sobotu se tak konal cvičný výjezd rybářských kroužků na krásný rybník nedaleko Zlína.
 
Dětem se věnovali tři lektoři. Některé děti držely prut v ruce poprvé, jiné si nebyly jisté nahazováním či vázáním háčku. Když zrovna nemohli lektoři, pomohly si děti navzájem, anebo se zapojili doprovázející rodiče či prarodiče, za což jim patří velký dík. Na této akci je úžasné sledovat spolupráci všech zúčastněných. Všichni si vzájemně fandí a přejí si úspěch, což je pro děti velmi motivující. Skvělou partu na břehu vycítily i ryby, protože skákaly dětem na háček jedna za druhou. Děti je vždy poctivě uložily na podložku, vyfotily se s nimi a se slovy: „Díky a pošli dědu!“ je vracely zpět vodě.
 
Děkujeme dětem a rodičům za skvělou atmosféru, lektorům za super přístup a děkujeme také správci rybníka, který nám umožnil trénink mladých rybářů zrealizovat.
 
Petrův zdar!


Zpět