AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ

01.10.2021


ZÁJMOVÉ KROUŽKY SE ROZJÍŽDĚJÍ

Milí rodiče, milí účastníci kroužků,

zahájili jsme činnost na budovách DDM i mimo ně. Kroužky jsou organizovány tak, aby nebylo nutné testování nebo jiné ověřování bezinfekčnosti účastníků. Požadujeme pouze ochranu dýchacích cest ve společných prostorách - chodby, WC. Toto neplatí pro děti ve věku do zahájení školní docházky.

V případě akcí organizovaných DDM Astra budeme požadovat registraci účastníků s telefonním číslem kvůli případnému trasování. Registrace není nutná předem, ale přímo na akci. Seznamy budou uchovávány po dobu 30 dnů od skončení akce.

Vážení rodiče, v průběhu roku, budete-li vědět, že se kroužku dítě nemůže zúčastnit např. z důvodu nemoci, omlouvejte je prosím na uvedeném telefonu. Velmi nám zjednodušíte průběh činnosti, nestane se pak, že přijde lektor do kroužku s jedním účastníkem.

Některé zájmové kroužky jsou již obsazeny a proto neváhejte - přihlaste se včas.


Za kolektiv pracovníků DDM Astra Zlín, 
Ivana Vladíková
PS: Vážení rodiče, přidejte si naše emailové schránky do chráněných adres/povolených adres..., aby Vám naše emaily nespadaly do spamu.
Informace MŠMT k 30.9.2021 

Zpět