Informace k letním táborům

Informace k letním táborům

Informace k letním táborům

28.06.2021

Na základě v tuto chvíli platných Hygienicko-protiepidemických opatření MZ ČR stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021 vyplývá před nástupem na tábor následující povinnost splnění jedné z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):
 

  • 22 dnů po první dávce očkování/ dvoudávkové schémaí (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • 4 dnů po očkování / jednodávkové schéma 
  • PCR test ne starší 7 dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • Antigenní test starý max. 3 dny
  • Samotest provedený na místě při příchodu do budovy v první den tábora
  • Samotesty nezajišťujeme, v případě testu provedeného na místě je nutno mít svůj vlastní přinesený test povolený MZČR od 1.7.2021 k použití laickou osobou. Po otestování si rodič použitý test odnese s sebou, doporučujeme mít 2 sady v případě nefunkčnosti

 
Přibalte dětem také do sáčku nanoroušku nebo respirátor pro případ že pojedeme na výlet, půjdeme do vnitřních prostor mezi lidi.
U požadovaných dokladů prosíme o přinesení kopie, která zůstává v dokumentaci tábora.
Bohužel účastníka tábora, který nesplní tyto podmínky, nebudeme moci přijmout na tábor a umožnit  mu účast na příměstském táboře.
 
Zvažte, zda je z časových důvodů rozumné testovat samotestem až v den nástupu na tábor před vstupem do budovy, rádi bychom předešli časové tísni.

Děkuji vám všem za pochopení. Testování prozatím z našeho veřejného života nezmizí a pravděpodobně bude probíhat i na začátku nového školního roku ve všech školách, jak veřejně avizoval ministr zdravotnictví.Nebojme se testování a umožněme našim dětem letní táborovou činnost a bezpečné prázdniny. 
Budeme-li mít přesnější data, všem vám je obratem rozešleme.
 
 
 
 
ve Zlíně 28.6.2021                                                                Bc. Ivana Vladíková
                                                                                              ředitelka DDM ASTRA Zlín

DOKUMENTY

01 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2021  
02 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 2021 
03 Všeobecné podmínky k LT 2021 
04 Táborový řád 2021 

Zpět