Novinky

21.07.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

Blíží se zahájení přihlašování do kroužků, sledujte naše stránky

Nabídka pro 2. stupeň ZŠ, střední školy

08.09.2016
NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
6. - 9. TŘÍDY ZŠ, STŘEDNÍ ŠKOLY


Informace u K. Skokové viz. kontakty.

 

 • HYDROBIOLOGIE – co jsou bioindikátory? Život ve vodě…
  • Anotace:  Výukový program je zaměřený na rostliny a živočichy, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Aktivity probíhají na zahradě DDM Astra na Jižních Svazích. Žáci a studenti zkoumaní biotop našeho jezírka. Některé organismy uvidí pouhým okem, jiné pod lupou či mikroskopem.
 
 • ELEKTROODPAD – vše o elektroodpadu a jeho likvidaci.
  • Anotace:  Výukový program seznamuje žáky a studenty se sběrem a likvidací elektroodpadu ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických i elektronických součástek. Jak je elektroodpad oddělen od komunálního a směsného odpadu? Jakými pravidly se řídí jeho sběr, nakládání s ním a likvidace?
 
 • ZEMSKÁ KŮRA A SOPKA – zkoumání půdy, hornin, nerostů a vůbec zemské kůry nemusí být jen nuda! Přijď se přesvědčit!
  • Anotace:  Výukový program je zaměřený na vnímání pestrosti zemské kůry, kamenů, půd – jejich významu a složení. V praktické části se děti seznámí se sopkou. Dozví se, jak vypadá, jak vzniká a také si vyrobí malý model s sebou domů.
 
 • MŮJ DŮM STROM – komu všemu nabízí strom domov? Co by se stalo, kdyby stromy zmizely? Výukový program je zaměřený na objevení a rozšíření poznatků o živých organismech, které obývají stromy a o jejich vztazích.
  • Anotace: Výukový program je zaměřený na rostliny a živočichy, kteří žijí na stromě nebo v jeho blízkosti, zabývá se jejich soužitím a vzájemnými vztahy. Žáci a studenti formou skupinových aktivit zjistí, ve kterých částech stromu žijí konkrétní živočichové a rostliny.
 
 • ZACHRAŇTE LESY - proč jsou lesy důležité? Jaké mají nemoci a jací škůdci je napadají? Otázka těžby stromů a dřevařského průmyslu.
  • Anotace: Výukový program si klade za cíl nastínit žákům a studentům základní mechanismy ohrožení lesa – přirozené hrozby (např. kůrovec) vs. člověk. Budeme se zabývat otázkou těžby stromů a dřevařským průmyslem. Povíme si také o normě EUTR.
 
 • GLOBÁLNÍ PROBLÉMY – aktuální bezpečnostní hrozby, NATO, EU, OSN.
  • Anotace: Výukový program si klade za cíl nastínit žákům a studentům aktuální bezpečnostní hrozby světa a organizace, jejichž úkolem je zajišťovat stabilitu a mír mezi zeměmi světa. Jak velkými hrozbami jsou terorismus nebo selhávající státy? Dokážou tyto organizace udržet bezpečnost? Diskuse nad tématy…
 
 • TERARISTIKA (HADI, ŽELVY, KROKODÝLI ) - seznámení s druhy plazů v naší „Malé ZOO“ a s rozdíly z hlediska vzhledu i způsobu života.
  • Anotace: Výukový program je vhodný pro všechny věkové skupiny, dle zájmu lze výklad a míru teoretického výkladu vs. praktické ukázky přizpůsobit věku. Účastníci výukového programu se seznámí s terarijními zvířaty, které žijí v DDM Astra na Jižních Svazích – v naší „Malé ZOO“.  Lektor děti seznámí se životem hadů, želv a krokodýlů ve volné přírodě a v zajetí, vysvětlí, jak se o zvířata pečuje a co musí být dodržováno, aby bylo zachováno příznivé životní prostředí a klima. Děti budou seznámeny se zvláštnostmi a zajímavostmi ze života plazů a nebude chybět ani ukázka živých exponátů.
 
 • HLODAVCI  – kdo jsou hlodavci? Odkud pocházejí a co s sebou přinášejí? Které můžeme chovat doma a jakým způsobem? To vše a ještě mnoho zajímavého se dozvíte v tomto programu.
  • Anotace: Výukový program zaměřený na hlodavce a jejich typické znaky. Děti se dozvědí, které hlodavce je možné chovat doma, jakým způsobem a co je k chovu zapotřebí. Součástí výukového programu je také ukázka hlodavců, kteří žijí v naší Malé ZOO na Jižních Svazích.
 
 • TERÉNNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM  – výukový program probíhá u rybníka v Prštném.
  • Anotace: Dvouhodinový program je zaměřený na meteorologii, hydrobiologii, pedologii i hydrologii. Naučíme se měřit teplotu vody, půdy a vzduchu, budeme pozorovat vodní živočichy.
 
 • METEOROLOGIE – prohlídka meteorologické stanice a přístrojů, problematika předpovědi počasí.
  • Anotace: Účastníci a účastnice výukového programu se seznámí s tím, jak se mění počasí a jak můžeme měřit různé meteo veličiny. Žáci a studenti se seznámí s různými přístroji, jejichž úkolem je měřit a zapisovat počasí (teploměr, barometr, hydrograf, termograf atp.). Část programu je věnována předpovědi počasí, jak předpovídat podle mraků?
 
 • DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ – program o vesmíru, sluneční soustavě a naší planetě Zemi.
  • Anotace: Lidským okem máme možnost z planety Země vidět jen malý kousek toho, co všechno je ukryto ve vesmíru. Účastníci výukového programu se atraktivní formou dozví informace o naší sluneční soustavě, naší planetě i jejím měsíci. Jaké jsou pohyby Země a co způsobuje střídání ročních období, dne a noci? Jaký význam mají družice, které do vesmíru hojně vysíláme?