Novinky

29.08.2019 Potvrzení o platbě

Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o úhradě tábora nebo kroužků, kontaktujte naši paní účetní Danu Nesrstovou na emailu d.nesrstova@ddmastra.cz

29.07.2019 POZOR !!! změna času konání kroužků ROBOTIKA

Z FAI-UTB nám došla zpráva se změnou času konání kroužků Robotika I a II. Kroužky ve středu i čtvrtek budou začínat v 16:00 a končit v 17:30. Marián Greš - vedoucí oddělení techniky

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Nabídka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

27.09.2017


NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
MŠ, SPECIÁLNÍ ŠKOLY a I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL


Informace u M. Hiblerové na tel.: 725 099 174, m.hiblerova@ddmastra.cz nebo u E. Nedomové na tel.: 608 995 520, e.nedomova@ddmastra.cz
 • VSTÁVEJ SEMÍNKO – při povídání o jaru a semínku prohloubíme u dětí vnímání zrození nového. Zasadíme "kouzelné " semínko.
  • Anotace: Výukový program je rozdělen na dvě části. V první části děti čeká povídání o jaru, tedy času obrody a vzniku nového života. Dozvědí se, co se děje se semínkem v půdě, jak roste a co k růstu potřebuje. Zařazena je ukázka různých druhů semen. Ve druhé části programu se zaměříme na kultivaci přírody s cílem podpořit v dětech vnímání nového života v přírodě - zasadíme " kouzelné" semínko. Podpůrným cílem je pak rozvoj jemné a hrubé motoriky a rozvoj kompetence pracovní.
 
 • MRAVENČÍ KRÁLOVSTVÍ – při návštěvě mraveniště zjistíme, že všichni mravenci jsou velcí kamarádi a pomáhají si. Program o pomoci, spolupráci a ohleduplnost.
  • Anotace: Děti se seznámí se životem mravenců, jejich vlastnostmi a v průběhu programu zjistí, proč jsou mravenci tak užiteční. Zkusí si mravenčí řemesla i putování.
 
 • VÁNOCE ZVÍŘÁTKŮM - při vánoční atmosféře se dozvíme, jak se mají zvířátka v lese
  • Anotace: Výukový program je zaměřen na zvířata, která v zimě spí a která ne. Čím se zvířata v zimě živý. Budeme si hrát a vyrobíme si malý dáreček jak pro naše blízké, tak i pro zvířátka.
 
 • MŮJ STROM - kdo by neměl rád stromy, vždyť je nám mezi nimi tak dobře! Znáte nějaké památné stromy? Poznáme je blíže, něco dobrého se od nich naučíme a budeme přizváni na malou lesní slavnost.
  • Anotace: Výukový program je zaměřen na poznávání stromů, jejich odlišnosti, zvláštnosti, jejich význam a poukazuje i na jejich krásu. V průběhu programu se děti dozví, jak funguje strom a vytvoří si i svůj památný strom.
 
 
 • NA STATKU - jaká zvířata žijí na statku a jaký mají pro nás užitek. Vyrobíme si užitečnou "věcičku" a ochutnáme dobrotu z mléka.
  • Anotace: Účastníci se seznámí se životem na statku a to jak zvířat, tak lidí. Jaká zvířata se na statku chovají, jaké produkty od nich máme. Zařazena je aktivita na zvířecí rodiny, která mláďata ke komu patří a jak se správně nazývají Přiřazovat budou i produkty ke zvířatům, od kterých pocházejí. Další část programu je zaměřena na činnosti, které se na statku dělaly dříve a které se dělají i dnes. Vzkouší si rukodělnou činnost a součástí programu je i jednoduchá výroba tvarohu..
 
 • O BIODPADU S ŽÍŽALOU JULINKOU - děti naučí co je to bioodpad a kde vzniká? Jakou má hodnotu a kam patří? Jak vzniká biomasa z domácnosti a zahrady. Součástí programu je i ochutnávka ovoce a zeleniny.
  • Anotace: Děti se hravou formou a různými aktivitami naučí, že nesnězené jablko nebo slupky od brambor se nemusí vyhazovat do smíšeného odpadu, ale že se ještě dají třídit i využít. Dozví se, co je kompost a co je bioodpad a co do něj patří a co ne. Programem provede děti žížala Jůlie
 
 • PTÁCI- program je zaměřený na typické znaky ptáků -peří, zobák, zpěv a vejce. Žáci se dozvědí základní informace i různé zajímavosti.
  • Anotace: Výukový program rozvíjí základní znalosti o ptácích. Čím to je, že ptáci umí létat? Další část programu je o zpěvu, proč vlastně ptáci zpívají a k čemu jim zpěv slouží. Dále se děti podívají na vejce a jeho základní stavbu, a jak probíhá líhnutí. K čemu ptáci používají nohy a zobák? Jak jsou k tomu uzpůsobeny? Děti si také vyrobí připínacího ptáčka s kolíčkem
 
 • TERARISTIKA (HADI, ŽELVY, KROKODÝLI ) - seznámení s druhy plazů v naší „Malé ZOO“ a s rozdíly z hlediska vzhledu i způsobu života.
  • Anotace: Výukový program je vhodný pro všechny věkové skupiny, dle zájmu lze výklad a míru teoretického výkladu vs. praktické ukázky přizpůsobit věku. Účastníci výukového programu se seznámí s terarijními zvířaty, které žijí v DDM Astra na Jižních Svazích – v naší „Malé ZOO“.  Lektor děti seznámí se životem hadů, želv a krokodýlů ve volné přírodě a v zajetí, vysvětlí, jak se o zvířata pečuje a co musí být dodržováno, aby bylo zachováno příznivé životní prostředí a klima. Děti budou seznámeny se zvláštnostmi a zajímavostmi ze života plazů a nebude chybět ani ukázka živých exponátů.
 
 • HLODAVCI  – kdo jsou hlodavci? Odkud pocházejí a co s sebou přinášejí? Které můžeme chovat doma a jakým způsobem? To vše a ještě mnoho zajímavého se dozvíte v tomto programu.
  • Anotace: Výukový program zaměřený na hlodavce a jejich typické znaky. Děti se dozvědí, které hlodavce je možné chovat doma, jakým způsobem a co je k chovu zapotřebí. Součástí výukového programu je také ukázka hlodavců, kteří žijí v naší Malé ZOO na Jižních Svazích.
 
 • ZVÍŘATA S NÁMI DOMA- program o zvířatech, která můžeme chovat doma. Hlodavce, ptáky, plazy, ještěrky, ryby, psy, kočky aj. Součástí programu je ukázka všech živých exponátů chovaných v " Malé ZOO" DDM ASTRA Zlín.
  • Výukový program pro všechny věkové skupiny. Děti se seznámí se základními pravidly pro chov domácích mazlíčků i různé zajímavosti. Děti si mohou velkou část zvířat, o kterých se bude mluvit, prohlédnout nebo i pohladit v naší "Malé ZOO" v DDM ASTRA.
 
 • TERÉNNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM- výukový program u Prštenského rybníku
  • Dvouhodinový program je zaměřený na meteorologii, hydrologii, pedologii a hydrobiologii - základní měření teploty vody, půdy a vzduchu a poozorování vodních živičichů.