Novinky

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Nabídka přírodovědných výukových programů

24.09.2019


Nabídka VP z oblasti přírodovědy pro I. a II. stupeň ZŠ

Výukové programy jsou nedílnou součástí vzdělávacího procesu dětí. Pomáhají dětem doplnit a procvičit si již probrané učivo zážitkovou formou, která přispívá k udržitelnosti získaných informací daného tématu.
Výukové programy trvají přibližně dvě vyučovací hodiny a probíhají v prostorách a zahradě DDM ASTRA Zlín, Družstevní ulice 4513 na Jižních svazích.
 
 • Mravenčí království – program je určen pro I. stupeň. Seznamuje žáky s životem mravenců, jejich vlastnostmi a jak jsou v přírodě užiteční. VP je provázán pohybovými a tvořivými hry.
 
 • Tajemné bylinky – program je určen pro I. stupeň. Seznamuje žáky s léčivými rostlinami, jejich účinkem a využitím a významem v současném lékařství. Žáci zapojí všechny svoje smysly při poznávání bylinek a vyrobí si voňavý dárek.
 
 • Stromy a keře kolem nás – program je určen pro I. a II. stupeň.  Seznamuje žáky s nejznámějšími stromy a keři v lese, parku a zahradě. Žáci prozkoumají jednotlivé části, podle kterých se naučí stromy a keře rozpoznávat.
 
 • Dary lesa - program je určen pro I. a II. stupeň.  Seznamuje žáky, co všechno les ukrývá. Nejen stromy, ale i jejich plody, houby, jiné rostliny a živočichové jsou nedílnou součástí lesa. Ve tvořivé části si z darů lesa vyrobí něco pro potěšení.
 
 • Počasí a jeho předpovídání - Meteorologieprogram je určen pro I. a II. stupeň.  Jak se vůbec dá předpovídat počasí? Jaké přístroje k tomu potřebujeme? A jaká je pravděpodobnost předpovědi? To vše se dozvíte v našem VP zaměřeném na Meteorologii.
 
 • Elektroodpad – program je určen pro I. a II. stupeň.  Seznamuje žáky s recyklací elektroodpadu. Proč elektroodpad recyklovat a co vše se z něj dá znovu vyrobit a proč je pro nás recyklace elektroodpadu důležitá.
 
 • Teraristika – Hadi, želvy, krokodýli – program je určen pro I. a II. stupeň.  Výukový program je zaměřen na život plazů. Jak se chovají ve volné přírodě, ale zároveň jak je možné je pěstovat v teráriích. Díky naší „Malé ZOO“ mohou vidět ukázku různých živých exponátů.
 
 • Hlodavci – program je určen pro I. a II. stupeň.  Výukový program je zaměřen na hlodavce a jejich typické znaky. Kromě základních informací a zajímavostí si mohou některé hlodavce prohlédnout v „Malé ZOO“.
 
 • Terénní výukový program – program je určen pro I. a II. stupeň.  Tento dvouhodinový výukový program je zaměřen na meteorologii, hydrobiologii, pedologii, hydrologii – základní měření teploty, půdy a vzduchu a pozorování. Terénní výukové programy pro svou organizační náročnost provádíme pouze v měsíci dubnu.
   
Poplatek za VP je 25,- Kč/dítě. Při cestování lektorů mimo Zlín je zvýšen na 30,- Kč/1 dítě. Některé environmentální programy budou dotovány z projektu MMZ (bližší informace při objednání).

Nabídka ke stažení:

Zš Nabídka přírodovědných a ekologických 2019 - 2020.docx 

Kontakt pro přírodovědné programy:
Erika Nedomová, tel.: 608 995 520, e.nedomova@ddmastra.cz
Zuzana Lisá, tel.: 725 099 174, z.lisa@ddmastra.cz