Novinky

21.07.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

Blíží se zahájení přihlašování do kroužků, sledujte naše stránky

Nabídka pro MŠ - 2. tř. ZŠ

08.09.2016


NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
MŠ, SPECIÁLNÍ ŠKOLY, 1. A 2. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL


Informace u K. Skokové, viz. kontakty.
 • VČELY – vývoj včely a včelí společenstvo. Čím je včela užitečná? Uvaříme si čaj a ochutnáme med.
  • Anotace: Během výukového programu se děti se dozví, jak funguje včelí hierarchie, seznámí se s úkolem včelí královny, dělnicemi a vlastně se vším, co do světa včelstva patří. Jaká je důležitost včel pro člověka a způsob jejich ochrany? Jak rozeznat včelu od příbuzných druhů? Nebude chybět ani praktická část, ve které budou účastníci pracovat například se včelím voskem. Uvaříme si také skvělý bylinný čas ochucený medem.
 
 • BODLINKY – jak se chystá ježek na zimu? Které bodlinky určitě nepíchají a jak se mají mláďata v ježčí rodince? To všechno se dozvíme v povídání o ježkovi.
  • Anotace: Výukový program pro děti předškolního věku a děti 1. a 2. třídy základní školy. Děti se seznámí s ježkem - jak vypadá, co jsou to vlastně bodliny a k čemu je ježek používá, jak žije, čím se živí. Děti se havou formou naučí, jaké vlastnosti má ježek, které smysly má nejlepší a čím je užitečný. Program také upozorňuje na vžité „fámy“ o ježcích, které nejsou pravdivé. Součástí programu je také rukodělná činnost, kdy si děti vyrobí ježka z jablka a párátek.
 
 • VÁNOCE VE SVĚTĚ - víte, jak slaví Vánoce v Řecku, Španělsku, Číně nebo např. Austrálii? Kdy si lidé vybalují dárky a kdo jim je nosí?
  • Anotace: Výukový program o Vánocích v jiných zemích a kontinentech. Cílem je přiblížit dětem podobu Vánoc v jiných zemích světa a také si vyzkoušet naše i cizí vánoční zvyky.
 
 • DUHA 1 - poznávání přírodních úkazů, jejich významu a krás.
  • Anotace: Všichni známe duhu. Žasneme nad její krásou a jednoduchostí. Barevný program o duze, ale i o vztazích a postojích ve světě kolem nás.
 
 
 • DUHA 2 - poznávání přírodních úkazů, jejich významu a krás.
  • Anotace: Výukový program volně navazuje na program Duha 1.
 
 • MYŠÁK NEPOSEDA - děti naučí sebe i nepořádného myšáka třídit odpad a dozví se, proč je třídění důležité.
  • Anotace: Výukový program zaměřen na děti 1. a 2. třídy základní školy. Programem děti provází myšák Neposeda, od kterého se účastníci dovědí, co je to vlastně odpad a kde se bere. Také si poví, proč je důležité třídění odpadu a hravou formou si ověří, zda dokážou odpad správně roztřídit – připraveny budou barevně rozlišené nádoby na odpad, maketa sběrného dvora a krabice s „odpadky“. Úkolem dětí bude ve skupinkách roztřídit ukázkové odpadky do nádob, popřípadě určit, který objemný materiál by měl být odvezen nikoliv do lesa nebo na louku, ale na sběrný dvůr. Podpůrným cílem výukového programu je probudit v dětech snahu podílet se na vzhledu a kultivaci společných i veřejných prostor.
 
 • ZACHRAŇTE LESY - proč jsou lesy důležité? Jaké mají nemoci a jací škůdci je napadají? Můžeme je nějak chránit?
  • Anotace: Výukový program si klade za cíl vysvětlit dětem základní mechanismy ohrožení lesa, jak přirozené hrozby, tak ty umělé.
 
 • TERARISTIKA (HADI, ŽELVY, KROKODÝLI ) - seznámení s druhy plazů v naší „Malé ZOO“ a s rozdíly z hlediska vzhledu i způsobu života.
  • Anotace: Výukový program je vhodný pro všechny věkové skupiny, dle zájmu lze výklad a míru teoretického výkladu vs. praktické ukázky přizpůsobit věku. Účastníci výukového programu se seznámí s terarijními zvířaty, které žijí v DDM Astra na Jižních Svazích – v naší „Malé ZOO“.  Lektor děti seznámí se životem hadů, želv a krokodýlů ve volné přírodě a v zajetí, vysvětlí, jak se o zvířata pečuje a co musí být dodržováno, aby bylo zachováno příznivé životní prostředí a klima. Děti budou seznámeny se zvláštnostmi a zajímavostmi ze života plazů a nebude chybět ani ukázka živých exponátů.
 
 • HLODAVCI  – kdo jsou hlodavci? Odkud pocházejí a co s sebou přinášejí? Které můžeme chovat doma a jakým způsobem? To vše a ještě mnoho zajímavého se dozvíte v tomto programu.
  • Anotace: Výukový program zaměřený na hlodavce a jejich typické znaky. Děti se dozvědí, které hlodavce je možné chovat doma, jakým způsobem a co je k chovu zapotřebí. Součástí výukového programu je také ukázka hlodavců, kteří žijí v naší Malé ZOO na Jižních Svazích.