Novinky

21.07.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

Blíží se zahájení přihlašování do kroužků, sledujte naše stránky

Základní informace k výukovým programům

09.09.2016


Základní informace k výukovým programům (EVP)

Ekologické výukové programy pomáhají dětem doplnit a „prožít si“ již probrané učivo v různých předmětech, podporují zdravý a vyvážený vztah k přírodě u dítěte, její trvalou udržitelnost a apelují na ochranu různých biotopů. Zároveň správně vedené aktivitypomáhají rozvíjet tvořivost, představivost a komunikaci v kolektivu. Součástí programů jsou simulační, situační a smyslové aktivity, pohybové hry, prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, diskuze, práce s přístroji, názornými pomůckami, přímý kontakt s přírodou atd. Výukové programy jsou postaveny tak, že je lze zařadit do ŠVP.
Jeden EVP trvá přibližně dvě vyučovací hodiny a probíhá v prostorách DDM Astra na Družstevní ulici (Jižní Svahy) a na přilehlé zahradě. Po domluvě jsme však schopni realizovat některé programy i ve Vaší škole. Doporučujeme sportovní oblečení, přezůvky do klubovny a svačinu.
 
 
Poplatek za EVP je 25,- Kč/dítě. Při cestování lektora mimo Zlín je zvýšen na 30,- Kč/1 dítě. Některé programy budou dotovány z projektu MMZ (bližší informace při objednání). Upřednostňujeme VP, které budou probíhat v DDM ASTRA na Jižních Svazích.
Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagogický dozor.

Změna programu vyhrazena!

Kontakt:
Kristýna Skoková, tel.: 778 099 547, 725 099 174;
e-mail: k.skokova@ddmastra.cz
Družstevní 4513, 760 05 Zlín-Jižní Svahy