Novinky

04.04.2021 HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU DO TÝMU NA HPP

Podrobnosti najdete v sekci Pracovní nabídky / Interní pracovníci !

17.03.2021 Letní tábory

On line přihlašování na letní tábory najdete v sekci Tábory. V případě zhoršení epidemické situace a omezení činnosti organizace v době letních prázdnin bude platba za LT vracena zpět na ůčet ze kterého byla uhrazena.

05.03.2021 OMEZENÍ ČINNOSTI A INFORMACE O VRATKÁCH ŠKOLNÉHO

v souvislosti s epidemickou situací je i nadále zakázána osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Více v reportážích.

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výzva 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Šablony II pro SVČ

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je zapojen  do projektu: "Rozvoj kompetencí pedagogů volného času v DDM", registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010983 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.                                                                      Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent v SVČ
  • Kariérový poradce v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
  • Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Klub pro účastníky SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.

Kariérový poradce
Cílem kariérového poradenství je nasměrování k správnému vlastnímu rozhodnutí a pomoci najít cestu v tom, čím chce člověk být, kterou školu zvolit, jak ji vyhledat, co mi pomůže rozhodnout se apod. Provázíme zájemce vzdělávacími možnostmi směrem k profesi. 

Školní asistent
je profesionální průvodce při vyhledávání a rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá ve zdolávání překážek mezi účastníky aktivit DDM či mezi DDM a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek účastníka nebo odlišného kulturního prostředí.