Novinky

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Stromové slavnosti

Již 9. ročník Stromových slavností se koná v sadu Svobody pod zámkem.Tuto akci pořádáme ve spolupráci s městem Zlín. Pro návštěvníky bude připravený bohatý zábavný program, který je věnován oslavě mezinárodního Dne stromu, jež se slaví 22. 10.
Pro děti a mládež jsou připravené výtvarné dílničky s tématikou stromů, poznávání druhů stromů a rostlin. Dále se můžete těšit na besedu s myslivcem nebo na ukázku košíkářských a řezbářských prací.

Kód 190812
Název Stromové slavnosti
Termín konání 18.10.2019 09:00 - 14:00
Místo konání Město Zlín
Hlavní vedoucí Zuzana Lisá
Věková skupina 6-99 let