Novinky

04.04.2021 HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU DO TÝMU NA HPP

Podrobnosti najdete v sekci Pracovní nabídky / Interní pracovníci !

17.03.2021 Letní tábory

On line přihlašování na letní tábory najdete v sekci Tábory. V případě zhoršení epidemické situace a omezení činnosti organizace v době letních prázdnin bude platba za LT vracena zpět na ůčet ze kterého byla uhrazena.

05.03.2021 OMEZENÍ ČINNOSTI A INFORMACE O VRATKÁCH ŠKOLNÉHO

v souvislosti s epidemickou situací je i nadále zakázána osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Více v reportážích.

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výzva 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Den Země - Cesta vody a planeta Země

22.04.2021 Den Země - Cesta vody a planeta Země

22. duben je dnem Země. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v současnosti probíhají každoročně oslavy ve více než 193 zemí světa. K této příležitosti probíhají nejrůznější aktivity, které mají připomenout člověku propojení se zemí a důležitostí péče o planetu.

Lesníci vysazují s veřejností stromy, žáci se se školami účastní tematických výukových nebo terénních programů .

My jsme si pro Vás připravili dvě aktivity, které zvládnete hravě doma.

Nejdříve se podíváme na zoubek koloběhu vody, kdy si připomeneme, jak to všechno funguje a vytvoříme si názornou ukázku.

Ve druhém videu využijeme staré noviny k výrobě planety Země. Nebude to nijak náročné, ale chvíli Vám to zabere, jelikož tato výtvarná technika chce svůj čas jako vše.
Díky tomu se Vaše děti budou učit trpělivosti a pracovnímu postupu.

TIP: Jak půjdete na jarní procházku, dívejte se ne jen po krásách jara, ale také po odpadcích které když uvidíte, odnesete a roztřídíte do popelnice.

DDM ASTRA Zlín


#earthday #planetEarth #craftforkids