Novinky

02.10.2020 Omezení provozu DDM

Nařízením Krajské hygienické stanice se v termínu od 5. do 18. října zakazuje přítomnost účastníků zájmového vzdělávání v DDM. Nařízení Vlády ČR toto nařízení dále prodlužuje do 1. listopadu 2020.

22.09.2020 HLEDÁME ŠKOLNÍHO ASISTENTA

Hledáme pedagoga na pozici školního asistenta. DPČ úvazek 0,50 od 10/2020 - 01/2021, Více informací v sekci ,,Pracovní nabídky"

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvy 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Omezení provozu DDM Astra

14.10.2020
Vážení rodiče a milí účastníci zájmových kroužků,

jistě již víte, že na základě vládního nařízení jsou všechna školská zařízení (školy, střediska volného času, domy dětí, družiny) uzavřena. Nařízení je platné do neděle 1. listopadu 2020. Sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme informovat o případných změnách.

Pevně věříme, že se do té doby situace stabilizuje a od listopadu s Vámi budeme zase zpívat, tancovat, hrát hry, sportovat, malovat... prozatím stále platí, že některé lekce probíhají online, některé distančně a pokud to kvůli charakteru kroužku nelze, bude nahrazován, případně bude vrácena nevyčerpaná částka školného na konci školního roku.

Přihlášky do kroužků stále přijímáme. U přihlášek už přijatých a nezaplacených stále počítáme s tím, že platba dorazí. U kroužků, které jedou dálkově, náklady běží.

Budeme se těšit v novém měsíci. Pevné zdraví přejí

pedagogové DDM Astra
a externí lektoři