Novinky

03.12.2020 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

na základě Usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 a upřesňujících informací k provozu škol a školských zařízení z MŠMT otevíráme od 7.12. většinu kroužků. Informace v sekci reportáže.

25.11.2020 Doučování na celostátním portálu Mitkamjit

Připojte se na portál www.mitkamjit.cz, najdete zde nápady, inspiraci, cvičení, hry, tvoření a nově také doučování

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvy 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Jak správně vybrat letní tábor?

19.06.2020
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT LETNÍ TÁBOR?

Školní rok se chýlí ke konci. S jistotou můžeme říci, že byl jiný, než ty předchozí. Věřím, že mnoho z nás se na léto těší a vkládá do něj důvěru a víru v normálno. Pracovníci DDM Astra připravují letní tábory už od února. Domlouvají spolupráci s ověřenými a šikovnými externími pracovníky, zajišťují pestré aktivity. Několik málo táborů muselo kvůli situaci mírně upravit program, ale ten zcela jistě nesleví z atraktivity.

Výběr letních aktivit není dobré podcenit. Dobře zvolený tábor drží denní řád, tím pádem dítěti nastaví režim, kterého se může držet. Kvalitní tábor s dobrými vedoucími pak může v táborníkovi pozvolna navodit touhu učit se, poznávat a objevovat. Navíc moc dobře víme, že mnoho dětí, které u nás prožijí letní tábor, se pak hlásí do zájmových kroužků, pěstují a rozvíjejí své zájmy dál. To je pro život velmi cenné.

Jak na to?
1. Zvažte, co od tábora očekáváte. Shoduje se Vaše představa s představou dítěte? Tábor vybírejte společně. Soustřeďte se na zájmy dítěte a přizpůsobte tomu zaměření tábora. Pro děti, které zatím táborové zkušenosti nemají, je ideální varianta příměstský tábor.
2. Ověřte si informace o organizátorovi. O kvalitě tábora hodně napoví délka existence organizátora, tradice nebo reference.
3. Není ostuda, že potřebujete dítě v létě poslat na tábor. Dobře však uvažte zralost dítěte. Organizátor často uvádí věkový rozptyl, a i když je orientační, určitě se nesnažte přesvědčit organizátora o tom, že Vaše šestileté dítě je natolik vyspělé, aby zvládlo cyklisticky zaměřený tábor pro děti od deseti let. Většina táborů se zaměřuje na děti po absolvování 1. třídy, protože už umí číst a psát, takže si mohou plně užít všechnu táborovou náplň. Existují ale i tábory pro mladší děti, které jsou uzpůsobené.
4. Podívejte se na webové stránky organizátora a projděte si fotky z minulých let. Seznamte s nimi i dítě. Bude tak mít jasnější představu o tom, co ho čeká.
5. Každý dobrý organizátor Vám řekne, že mobilní telefon ani elektronika na tábor nepatří. Je to s vědomím, že dítě telefon potřebovat nebude - bude o něj výborně postaráno po duševní i fyzické stránce, jeho mysl bude zaměstnána pestrými aktivitami. Pokud by bylo nutné zavolat, telefon u sebe mají vedoucí.
6. Kvalitní tábor splňuje hygienické normy, probíhá v ověřeném prostředí, příjemném a čistém (pokud se samozřejmě nejedná o trampský camp nebo tomu podobný tábor v přírodě).
7. Dobrá komunikace s organizátore je jasná, čitelná a rodič získá všechny informace, které potřebuje.

Ale...!
Rodiče, nezapomeňte, že očekávání máte nejen Vy. Každý organizátor očekává, že mu poskytnete všechny potřebné informace o dítěti a nic nezatajíte. Zvlášť důležité je uvést s předstihem zdravotní omezení, komplikace nebo podpůrná opatření, pokud jsou. Pouze tak se může organizátor kvalitně připravit na táborovou činnost.

A teď...
Nezbývá, než začít vybírat. :)