Novinky

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvy 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

25.05.2020 OD PONDĚLÍ 11.5. JEDEME !!

Vše co chcete vědět, najdete v sekci REPORTÁŽE - Informace pro rodiče! Jsme tu pro Vás, díky že jsme s námi

15.05.2020 Letní tábory

Bude-li Vám přispívat zaměstnavatel na platbu příměstského tábora, kontaktujte včas naši paní účetní skrz vystavení faktury. Kontakt: d.nesrstova@ddmastra.cz

01.03.2020 VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Výsledky literární soutěže najdete v sekci reportáže.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

Aktualizované informace pro rodiče

25.05.2020
Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je umožněna osobní účast účastníkům zájmového vzdělávání, kteří jsou zaregistrovaní ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže. S potěšením Vám  sdělujeme, že od 11.5.2020 postupně otevíráme některé kroužky. Může se stát, že  některý kroužek činnost nezahájí z několika příčin:

  • nejsme schopni naplnit podmínky, které dalo MŠMT pro konání těchto aktivit (zejména omezený počet účastníků na aktivitu, velikost prostoru, lektor se nachází v rizikové skupině a další),
  • aktivity se uskutečňují v externích prostorách, které majitel nezpřístupnil,
  • aktivita je svým průběhem natolik specifická, že nelze za současných zpřísněných opatřeních realizovat
  • minimální počet účastníků pro znovuotevření kroužku je 5, maximální 15.
Další dokumenty související s otevřením DDM ZDE.
O zahájení činnosti kroužků Vás v těchto dnech informují emailem a telefonicky pedagogové DDM. Pokud Vám nepřijde email, nikdo Vás nekontaktoval, kroužek se zřejmě neotevřel.  Abychom mohli dobře zkoordinovat a zajistit pracovníky i bezpečný provoz na budovách DDM, prosíme Vás tímto, pokud jste tak již neučinili, o odpověď zpět na příchozí email do 22. května 2020, zda Vaše dítě bude docházet do kroužku. V případě, že dítě patří do rizikové skupiny, žádáme o písemné sdělení, že se dítě z tohoto důvodu nebude účastnit činnosti.
Před první návštěvou zájmového kroužku, podepíše zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn. Ke stažení
ZDE:
 
Ve vstupech budov je připravena desinfekce na ruce, kterou použije každý příchozí, do budovy mohou vstupovat pouze účastníci kroužků bez doprovodu. Vedoucí kroužku vyzvedne účastníky před budovou a odvede je do místnosti, kde kroužek probíhá.  Používání šatny k převlékání není možné, proto je nutné, aby příchozí účastníci byli vždy převlečeni do sportovního úboru ve kterém budou také odcházet domů. Pokud nám to počasí dovolí, pokusíme se některé aktivity umístit do venkovních prostor (terasa, zahrada, hřiště).
Nebudou využívány společné šatny, umývárny, sprchy, s výjimkou používání záchodů
za podmínek, že se ve vnitřních prostorech nepotká vícero osob a jsou zabezpečena hygienická opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 
Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, podle pokynů lektora kroužku, se kterými budou seznámeni před zahájením každého kroužku. 
Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou náhradní roušku a sáček na roušku.
 
Všechny příchozí účastníky žádáme  o odpovědný přístup, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho zařízení.
Těšíme se na setkání a věříme že navážeme v činnostech jednotlivých kroužků tam, kde jsme ji v březnu museli přerušit.
 
Informace o vracení školného v dokumentu Kroužky - vratky ZDE: 


Tým pedagogů DDM ASTRA
Bc. Ivana Vladíková
ředitelka DDM