Novinky

19.01.2021 Informace k jarním i letním prázdninovým akcím

Nabídku aktivit a přihlašování na jarní prázdniny, zveřejníme poslední týden v lednu. Nabídku příměstských táborů v době letních prázdnin zveřejníme v únoru a přihlašování bude spuštěno nejpozději k 1.3.2020. Sledujte i nadále informace na našich stránkách.

11.01.2021 OMEZENÍ ČINNOSTI A INFORMACE O VRATKÁCH ŠKOLNÉHO

na základě Usnesení vlády je i nadále zakázána osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Informace v sekci reportáže.

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvy 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Informace pro rodiče - aktualizace

03.06.2020 Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 je umožněna osobní účast účastníkům zájmového vzdělávání, kteří jsou zaregistrovaní ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže. Od 11.5.2020 jsme postupně otevřeli některé kroužky, o kterých jste byli informováni emailem nebo telefonicky. Další dokumenty související s otevřením DDM
ZDE.
Pokud jste nebyli kontaktováni, kroužek se zřejmě neotevřel. V případě, že se rozhodnete do kroužku nedocházet, protože Vaše dítě patří do rizikové skupiny, žádáme o písemné sdělení, že se dítě z tohoto důvodu nebude účastnit činnosti.
Před první návštěvou zájmového kroužku, podepíše zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn. Ke stažení
ZDE:
 
Ve vstupech budov je připravena desinfekce na ruce, kterou použije každý příchozí, do budovy mohou vstupovat pouze účastníci kroužků bez doprovodu. Vedoucí kroužku vyzvedne účastníky před budovou a odvede je do místnosti, kde kroužek probíhá.  Používání šatny k převlékání není možné, proto je nutné, aby příchozí účastníci byli vždy převlečeni do sportovního úboru ve kterém budou také odcházet domů. Pokud nám to počasí dovolí, pokusíme se některé aktivity umístit do venkovních prostor (terasa, zahrada, hřiště).
Zajišťujeme hygienická opatření, zejména dezinfekci rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 
Všichni účastníci dodržují zásady, podle pokynů lektora kroužku, se kterými byli seznámeni před zahájením každého kroužku. 
Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník musí mít s sebou náhradní roušku a sáček na roušku.Všechny příchozí účastníky žádáme  o odpovědný přístup, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho zařízení. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří vnímají, že stejně jako jiné subjekty, také DDM ASTRA je zasažen neočekávaným stavem v důsledku COVID-19. Někteří z Vás nám píšete, že nepožadujete vrácení finanční částky za kroužky a rádi naši organizaci takto podpoříte. Peníze využijeme na zakoupení pomůcek a vybavení pro děti. Děkujeme za vaši podporu a pozitivní přístup. Velmi si jí vážíme a budeme rádi, pokud se přidají i další, za každý projev solidarity. Část finančních prostředků od začátku školního roku, kdy nikdo nepředpovídal tuto situaci, již byla investována do nákupu pomůcek, materiálu, nájmů... Vám, kteří se na nás obrátíte se žádostí o vratku za neodučené hodiny v době od 12.3. – 11.5. nebo za neotevřené kroužky (ne však, za neúčast v otevřených kroužcích), vyhovíme. Výuku jsme prodloužili do konce června. Upozorňujeme, že někteří z vás již získali příspěvek na kroužky, a to zejména na sportovní, ze svých zdravotních pojišťoven na začátku roku. 
Žádost o vratky nově najdete ve svých klientských účtech - přihláška kroužku otevřít - v levém sloupci žádost o vratku. Do žádosti napište zda chcete vrátit částku na bankovní účet nebo převést na úhradu tábora v tomto školním roce, či kroužku v nadcházejícím školním roce 2020/2021. Žádosti je možno podávat do 30.6. 2020, v měsíci červenci a srpnu budou zpracovány a odbaveny.


Tým pedagogů DDM ASTRA
Bc. Ivana Vladíková
ředitelka DDM