Novinky

10.03.2020 Mimořádné opatření!

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR tímto sdělujeme, že veškerá činnost DDM (kroužky, akce, soustředění...) je od středy 11.3. 2020 do odvolání přerušena.

01.03.2020 Vyhodnocení literární soutěže

Vážení rodiče, vážené paní učitelky, děkujeme za Vaše příspěvky do literární soutěže. Vzhledem k tomu, kolik prací se sešlo, usilovně pracujeme na jejich vyhodnocení. Jakmile budou práce vyhodnoceny, oslovíme všechny účastníky emaily. Děkujeme za pochopení.

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

Dospěláci obsadili Astru

10.02.2020


DOSPĚLÁCI OBSADILI ASTRU

Milí kamarádi, tohle není žádná novinářská kachna ani nový hoax. Ve čtvrtek se v našem domečku na Družstevní ulici skutečně sešla spousta dospělých. Nebylo jich víc než Vás, nebyli tam celý den a s žádným z nich nepřišli rodiče. Bylo to jiné. Samotné setkání mělo vcelku složitý název. Jednalo se o Setkání členů Krajské koordinační skupiny orientované na podporu nadání. Kdo si troufá, nechť tohle zaklínadlo vysloví 3x po sobě 

Vzácní hosté dorazili z různých koutů našeho kraje, aby si navzájem sdělili své pracovní zkušenosti, poznatky a nápady. Byli zde ředitelé MŠ, ZŠ a SŠ, zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje, pracovníci Národního pedagogického institutu ČR a další.

Nejdříve se rozvážně rokovalo ve velké klubovně, kde následně proběhla také prezentace Domu dětí a mládeže Astra. K tomuto tématu máme co říct. Naše instituce plní funkci doplňkového mimoškolního vzdělávání, které rozvíjí osobnost jedince, objevuje skryté nadání. Ne každý tuší, jak moc šikovné děti navštěvují naše tři domečky a jak spolu se svými kamarády a vyučujícími vědomostně rostou. Měli jsme se čím pochlubit.

Pro všechny přítomné byly přichystány praktické prezentace třech oddělení. V Malé ZOO všechny přivítal zkušený přírodovědec Bob. Lego roboty, raketové modely a 3D tiskárnu předvedl mnohonásobně oceněný modelář Marián. V závěru se příchozím dospělákům věnovala výtvarnice Jana, která přichystala velmi pěkný workshop s technikou airbrush.

Doufáme, že jsme všechny přítomné příjemně zaujali. Že se do Astry někdo z nich brzy a rád vrátí. Bylo nám ctí a děkujeme.

Marcela Obručová