Novinky

10.03.2020 Mimořádné opatření!

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR tímto sdělujeme, že veškerá činnost DDM (kroužky, akce, soustředění...) je od středy 11.3. 2020 do odvolání přerušena.

01.03.2020 Vyhodnocení literární soutěže

Vážení rodiče, vážené paní učitelky, děkujeme za Vaše příspěvky do literární soutěže. Vzhledem k tomu, kolik prací se sešlo, usilovně pracujeme na jejich vyhodnocení. Jakmile budou práce vyhodnoceny, oslovíme všechny účastníky emaily. Děkujeme za pochopení.

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

Zvelebujeme prostory

02.02.2020
ZVELEBUJEME PROSTORY

Běžně nejvíce energie a času věnujeme právě Vám, mladším a starším dětem. Útočiště u nás najdou také dospělí.  Vítáni jsou všichni. Pracujeme celý rok s plným nasazením. V září zahajujeme zájmové kroužky a kluby, v průběhu roku organizujeme na 300 akcí různého typu pro široký okruh zájemců a nezapomínáme ani na program pro děti v době prázdnin. 

O Ferdovi s puntikatým šátkem jste už určitě slyšeli. Možná byste ale chtěli vědět, že v našem Domečku takových šikovných rukou najdete hned několik.

Činnost pedagoga volného času je skutečně pestrá. Málokdo ví, že v jednom pedagogovi volného času se musí kromě pedagogického umu skrývat také: dobrý bezpečnostní technik, který dohlíží na bezpečnost při jednotlivých činnostech; výkonný manažer, který navrhne a zorganizuje akci; nápaditý promotér, který zajistí plakát a promo dané činnosti; personalista, který najde a vybere vhodné pracovníky; také trochu designér a pořádkumilovník.

Každou volnou chvíli, kterou nezaplňuje administrativa, kroužek, akce nebo tábor, věnujeme zvelebování prostor. Leden, klidnější z měsíců, přímo vybízí k aktivitě. A tak jsme vytáhli do boje. Tentokrát jsme požádali své designérské a kreativní stránky, aby se pustily do péče o klubovny, herny, ateliéry, tělocvičny, chodby... zářit budou všechny budovy. Společně tak uklízíme, stěhujeme, třídíme a zdobíme. Poznáváte na snímcích své milé vedoucí a vyučující? Ano, právě oni jásají nad novou skříňovou sestavou v čítárně, právě oni lepí dekorační tapety na čerstvě vymalované zdi, právě oni malují obrazy na prozáření prostor a právě oni se těší, až si přečtete knihu z nově založené knihovny na Tyršově nábřeží nebo navštívíte Malou ZOO.

Přijďte, těšíme se na Vás!

Ivana, Iva, Helena, Marcela, Jana s Janou, Marián, Jiří, Erika, Zuzka, Milan a Michaela, Bob - tým DDM Astra