Novinky

03.06.2020 Dokončili jsme další projekt - přijďte se podívat!!!

BIOTOPOVÁ ZAHRADA S VENKOVNÍ UČEBNOU byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvy 16/2017 odstavce c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

25.05.2020 OD PONDĚLÍ 11.5. JEDEME !!

Vše co chcete vědět, najdete v sekci REPORTÁŽE - Informace pro rodiče! Jsme tu pro Vás, díky že jsme s námi

15.05.2020 Letní tábory

Bude-li Vám přispívat zaměstnavatel na platbu příměstského tábora, kontaktujte včas naši paní účetní skrz vystavení faktury. Kontakt: d.nesrstova@ddmastra.cz

01.03.2020 VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Výsledky literární soutěže najdete v sekci reportáže.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

Kroužky pro předškoláky

07.12.2019
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Zájmových kroužků pro děti předškolního věku nabízíme v DDM Astra celkem 16, přičemž většina z nich probíhá buď v budově na Družstevní ulici nebo v prostorách  DDM na ulici Osvoboditelů.
Může se jednat o kroužky jazykové, výtvarné nebo kombinované tvoření s grafomotorikou. Zpravidla nejvíc jsou však obsazovány pohybové kroužky.

Oblíbenými kroužky jsou hudebně - taneční a pohybová přípravka, mini mažoretky, folklórní soubor Laštověnka nebo dětský hudební soubor Rarášci. Nejvíce naplněné jsou všeobecně pohybově rozvíjející kroužky, kam patří Hýbánky a Skokánek. V těchto kroužích se dětem věnují odborní lektoři, kteří dbají na rozvoj motorických dovedností, pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru. Využívány jsou nejrůznější pomůcky, na kterých děti trénují také fyzickou zdatnost a obratnost. Některé pomůcky jsou k dispozici v běžných obchodech, jiné jsme si nechali vyrobit na zakázku nebo je vyrobili přímo lektoři. Děti se tak setkají s motorickými labyrinty, motoricko-koordinačním chodníkem, balanční podložkou či nástěnnými panely pro rozvoj jemné motoriky.
Předškoláci musejí měnit činnosti rychleji, aby udrželi pozornost, a proto je aktivit na každou hodinu připraveno více. Každá hodina je jiná a děti moc baví. Ať už si hrají na vítr s padákem nebo běhají opičí dráhu, vždy odcházejí spokojené a rozesmáté. To je pro nás největší radost.
Těšíme se na další zážitky!

Iva Vladíková