Novinky

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Fitness aktivity pro děti i dospělé

21.11.2019


KANGOO JUMPS

V průběhu celého školního roku se pracovníci DDM Astra ve Zlíně snaží sledovat aktuální trendy v oblasti trávení volného času. Při přípravách na nový školní rok pak dají pracovníci hlavy dohromady a podle možností (finančních, personálních, prostorových) zpracují novou nabídku zájmových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

Přibližně před pěti lety jsme zaznamenali poptávku po cvičení na trampolínách a od té doby nemáme s obsazeností problém. Naplníme šest lekcí, a to díky výborným lektorkám a dostupné ceně. Loni se stala trendem jóga, letos jsme vsadili na úplnou novinku - skákací boty.
Kangoo Jumps jsou speciální skákací fitness boty, které si zamiluje každý.  Ve Zlíně jsme jedni z mála, ne-li jediní, kteří tuto aktivitu nabízejí. Máme otevřené lekce pro děti i dospělé. Lektorku Zuzku Lisou cvičení na botách nesmírně baví, takže se to odráží i na chuti předat radost z pohybu dál. Obě skupiny si cvičení naplno užívají, účastníci jsou vždy plní energie a těší se na lekce plné zábavy a netradičního pohybu.

Pokud čtenáře aktivita zaujala a chce se dozvědět víc, je zván na facebookový profil DDM Astra, kde najde videa z jednotlivých lekcí.


Zuzana Lisá, Iva Vladíková

Více informací ke Kangoo Jumps: z.lisa@ddmastra.cz, tel.: 725 099 174