Novinky

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Klubík maminek s dětmi

20.09.2019
VOLNÁ MÍSTA V KLUBÍKU!

Volná místa! Maminky, v našem KLUBÍKU (od toho název) se nedočkáte fyzioterapie ani rehabilitačního cvičení. Od toho jsou specializovaná pracoviště. U nás v tělocvičně dochází pod vedením lektorky k jinému, neméně důležitému efektu - socializaci dítěte i maminky, navázání kontaktu, rozvíjení základních motorických dovedností. Věděly jste, že fáze plazení a lezení jsou právě ty, které jsou pro další rozvoj člověka a následný proces učení to nejdůležitější? Nepodceňujte proto důležitost výše zmíněného a dopřejte svému dítěti i sobě možnost "pohrát" si v jiném prostředí, zaskotačit si, navázat nová přátelství. 
Klubík vychází na 1200 Kč/oba (tj. 40 Kč za setkání). Informace na h.dolezelova@ddmastra.cz 🖤