Novinky

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

03.12.2019 Hledáme vhodné prostory pro zájmový kroužek Lukostřelby

Nejsme profesionální střelci, jsme malí, začátečníci a pro naše prostory je nás moc. Hledáme prostor o délce cca 15 m. (tělocvična, hala, sklad). Scházeli bychom se každé pondělí od 16:30 do 18:30. Prosím nabídněte, spěchá!

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Hledáme lektory

31.08.2019
HLEDÁME LEKTORY!

Na nový školní rok 2019/2020 hledáme lektory. Novým posilám by mělo dělat radost věnovat se jednu až dvě hodiny týdně dětem, odměnou jim bude možnost učit se od dětí, fajn zázemí, podpora zkušenějších pedagogů a také nějaká korunka navíc.

Činnost je vhodná pro všechny studenty, maminky na mateřské, ale i pracující nebo osoby v důchodovém věku. Důležitá je chuť do díla. :) Pokud víte o někom, kdo by se do naší party hodil, předejte mu, prosím, informaci.


AKTUÁLNĚ HLEDÁME:​
1) lektora/ku šachového kroužku na 11. ZŠ | na Družstevní ulici | na Tyršově nábřeží. Nabízíme 100 Kč za hodinu na DPČ.
Bližší informace u I. Vladíkové na tel.: 778 099 547, osvoboditelu@ddmastra.cz

2) lektora/ku kroužku Lukostřelba v pondělí od 16.30 do 17.30 hodin na ulici Osvoboditelů. Nabízíme 90 Kč za hodinu na DPČ.
Bližší informace u E. Nedomové na tel.: 608 995 520, e.nedomova@ddmastra.cz

3) lektora/ku kroužku Tvoření s nápadem v úterý od 15.30 do 16.30 hodin na ulici Osvoboditelů. Nabízíme 90 Kč za hodinu na DPČ.

Bližší informace u I. Vladíkové na tel.: 778 099 547, osvoboditelu@ddmastra.cz

4) lektora/ku výuky hry na keyboard v pondělí, úterý, středu i čtvrtek vždy od 14.00 do 19.00 hodin. Lze vzít jen některé bloky.
Bližší informace u J. Maškové na tel.: 725 099 186, j.maskova@ddmastra.cz

5) lektora/ku chovatelských kroužků na ulici Družstevní v odpoledních hodinách. 

Bližší informace u E. Nedomové na tel.: 608 995 520, e.nedomova@ddmastra.cz

6) lektora/ku na vedení zájmového kroužku Youtube a s ním spojené bezpečné užívání internetu. Kroužek probíhá na Družstevní ulici - Jižní Svahy.
Bližší informace j J. Juráškové na tel.: 725 099 172, j.juraskova@ddmastra.cz

7) hledáme lektory badmintonových kroužků na sportovní hale Růmy ve Zlíně, aktivity probíhají v odpoledních hodinách.
Bližší informace u J. Nevřivého na te
l.: 725 099 183, j.nevrivy@ddmastra.cz 

8) lektor/ku na vedení modelářských a technických kroužků na Tyršově nábřeží nebo na ZŠ v Želechovicích. Kroužky probíhají v odpoledních až večerních hodinách.
Bližší informace u M. Greše na tel.: 778 097 976, m.gres@ddmastra.cz

9) lektora/ku na vedení gymnastického kroužku pro děti ZŠ. Nabízíme 90 Kč na hodinu na DPČ.

Bližší informace u I. Vladíkové na tel.: 778 099 547, osvoboditelu@ddmastra.cz

Hodinová sazba se posouvá podle vzdělání v oboru a délky praxe. Pedagogické minimum je vítáno.