Novinky

20.06.2018 LÉTO JE TADY!

Vážení rodiče, milí účastníci kroužků, děkujeme Vám, že jste s námi strávili uplynulý školní rok. Věříme, že jste si odnesli spoustu skvělých zážitků, získali jste nové kamarády a naučili se něco nového. V následujících dvou měsících se na Vás těšíme na letních příměstských táborech, na některé z nich je stále možné se hlásit. Nabídku kroužků na nový školní rok pečlivě připravujeme, určitě se máte na co těšit. Slunečné a pohodové léto přejí pracovníci DDM Astra Zlín.

Poděkování

30.04.2018


PODĚKOVÁNÍ
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedoucí zájmového útvaru Minimažoretky, slečně Lucii Jelečkové, také paní Jitce Jelečkové a paní Jitce Otáhalové, za jejich důvěru v naši činnost a činnost kroužku mažoretek, které se projevilo zajištěním kostýmů pro tým malých slečen, které trénují každou středu v čase od 15.00 do 16.00 hodin na ulici Osvoboditelů.

Děkujeme za pomoc a podporu.


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktvit
DDM Astra Zlín