Novinky

09.08.2018 ZÁPIS DO KROUŽKŮ UŽ BĚŽÍ !

Vážení rodiče, veškeré informace potřebné k zápisu do kroužku, k platbám i k organizaci školního roku najdete v sekci "Kroužky a kluby". Těšíme se na nová dobrodružství s Vámi!

Poděkování

30.04.2018


PODĚKOVÁNÍ
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedoucí zájmového útvaru Minimažoretky, slečně Lucii Jelečkové, také paní Jitce Jelečkové a paní Jitce Otáhalové, za jejich důvěru v naši činnost a činnost kroužku mažoretek, které se projevilo zajištěním kostýmů pro tým malých slečen, které trénují každou středu v čase od 15.00 do 16.00 hodin na ulici Osvoboditelů.

Děkujeme za pomoc a podporu.


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktvit
DDM Astra Zlín