Novinky

09.08.2018 ZÁPIS DO KROUŽKŮ UŽ BĚŽÍ !

Vážení rodiče, veškeré informace potřebné k zápisu do kroužku, k platbám i k organizaci školního roku najdete v sekci "Kroužky a kluby". Těšíme se na nová dobrodružství s Vámi!

VYHLÁŠENÍ Literární soutěže

16.04.2018
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ "PUTOVÁNÍ VÁNOČNÍ VLOČKY"

V termínu od 18. prosince 2017 do 31. ledna 2018 jste mohli zasílat své příspěvky do literární soutěže. Vyprávění na téma "Putování vánoční vločky" zaslalo celkem 32 mladých spisovatelů. Některé práce byly vtipné, jiné dojemné, ale všechny spojovala velká fantazie.

Čtyřčlenná porota, složená z interních i externích pedagogů DDM Astra, mezi které patří také učitelé, vyhodnotila zaslané práce takto:

KATEGORIE OSTATNÍ:
1. místo: N. Puškárová

KATEGORIE DRUHÝ STUPEŇ:
1. místo: K. Bližňáková
2. místo: E. Naňáková
3. místo: M. Ordeltová

KATEGORIE PRVNÍ STUPEŇ:
1. místo: A. Tomšíčková
2. místo: M. Křížka
3. místo: N. Somerová

SPECIÁLNÍ CENA:
M. Statečný - práce byla delší, než stanovený limit a neodpovídala zadanému tématu, ale přesto si myslíme, že si zaslouží ocenit

Děkujeme všem zúčastněným za krásné příběhy a těšíme se na příští rok. Výhercům gratulujeme, medaile a diplomy zašleme poštou.


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín