Novinky

20.06.2018 LÉTO JE TADY!

Vážení rodiče, milí účastníci kroužků, děkujeme Vám, že jste s námi strávili uplynulý školní rok. Věříme, že jste si odnesli spoustu skvělých zážitků, získali jste nové kamarády a naučili se něco nového. V následujících dvou měsících se na Vás těšíme na letních příměstských táborech, na některé z nich je stále možné se hlásit. Nabídku kroužků na nový školní rok pečlivě připravujeme, určitě se máte na co těšit. Slunečné a pohodové léto přejí pracovníci DDM Astra Zlín.

VYHLÁŠENÍ Literární soutěže

16.04.2018
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ "PUTOVÁNÍ VÁNOČNÍ VLOČKY"

V termínu od 18. prosince 2017 do 31. ledna 2018 jste mohli zasílat své příspěvky do literární soutěže. Vyprávění na téma "Putování vánoční vločky" zaslalo celkem 32 mladých spisovatelů. Některé práce byly vtipné, jiné dojemné, ale všechny spojovala velká fantazie.

Čtyřčlenná porota, složená z interních i externích pedagogů DDM Astra, mezi které patří také učitelé, vyhodnotila zaslané práce takto:

KATEGORIE OSTATNÍ:
1. místo: N. Puškárová

KATEGORIE DRUHÝ STUPEŇ:
1. místo: K. Bližňáková
2. místo: E. Naňáková
3. místo: M. Ordeltová

KATEGORIE PRVNÍ STUPEŇ:
1. místo: A. Tomšíčková
2. místo: M. Křížka
3. místo: N. Somerová

SPECIÁLNÍ CENA:
M. Statečný - práce byla delší, než stanovený limit a neodpovídala zadanému tématu, ale přesto si myslíme, že si zaslouží ocenit

Děkujeme všem zúčastněným za krásné příběhy a těšíme se na příští rok. Výhercům gratulujeme, medaile a diplomy zašleme poštou.


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín