Novinky

02.10.2017 HLEDÁME LEKTORY

HLEDÁME VÝTVARNÍKA, VÝTVARNICI, DESIGNÉRA... PO - 14:30 - 16:00 hod na Tyršově nábřeží - textilní a keramická dílna ÚT - 14:30 - 16:00 hod na Tyršově nábřeží - Malí umělci ST - 14:30 - 16:00 hod Výtvarná dílna na 5. ZŠ ST - 14:30 - 16:00 hod Keramika na MŠ Česká Informace: Jiří Nevřivý, tel.: tel.: 725 099 183, e-mail: j.nevrivy@ddmastra.cz

29.08.2017 HLEDÁME

kolegu, kolegyni na oddělení, vedoucí lektory do kroužků

28.08.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

...už běží, najděte si svůj oblíbený kroužek. Nahlédněte do nabídky, některé kroužky otevíráme přímo na vaší škole nebo v její blízkosti...hledejte novinky pro nový školní rok!!

ROZVRH HODIN 11. ZŠ

14.09.2017 Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se rozhodli strávit školní rok s námi.
V obrázku pod textem naleznete rozvrh hodin (aktuální k 7.9.2017) kroužků, které realizujeme na 11. ZŠ. 
Všechny kroužky na 11. ZŠ s výjimkou sportovních (p. Rábek) a šachových (p. Tomek) zahajují činnost v týdnu od 18. září. 
Na všechny už se moc těšíme!

Zároveň Vás prosíme o pozornost: VŠICHNI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, KTERÉ DOCHÁZEJÍ DO KROUŽKŮ NA 11. ZŠ, JSOU POVINNI SE SEZNÁMIT S DOKUMENTEM O PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH DO ŠKOLY A PODEPSAT JEJ FORMOU NÁVRATEK, KTERÉ DĚTI DOSTANOU V KROUŽCÍCH: 
Pro rodiče dětí, které navštěvují kroužky DDM Astra na 11. ZŠ v Malen. 


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín


Informace od vedení 11. ZŠ
Vážení rodiče,
v areálu 11. ZŠ, který je členitý a relativně rozsáhlý, s více vchody,  dochází každodenně k značnému pohybu osob:  žáků, zák. zástupců i pedagogů a to z několika škol, které zde vyučují. (ZUŠ,  ZŠ, DDM Astra…) Také žáci sem přicházejí z více škol.
Proto je nezbytně nutné stanovit pravidla pro pohyb všech návštěvníků, žáků i rodičů, aby byla zajištěna bezpečnost dětí i ochrana majetku. Aby se zamezilo vniknutí nepovolaných osob apod.
Proto věříme, že s pochopením přijmete informace v dokumentu o stanovení tras příchodu a odchodu do kroužků v jednotlivých pavilonech. Děkujeme také, že poučíte své dítě, aby tato pravidla, s nimiž je vedoucí seznámí, dodržovalo. Děkujeme vám za to.

Vedení DDM Astra a vedení 11. ZŠ Malenovice.