Novinky

09.08.2018 ZÁPIS DO KROUŽKŮ UŽ BĚŽÍ !

Vážení rodiče, veškeré informace potřebné k zápisu do kroužku, k platbám i k organizaci školního roku najdete v sekci "Kroužky a kluby". Těšíme se na nová dobrodružství s Vámi!

ROZVRH HODIN 11. ZŠ

14.09.2017 Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se rozhodli strávit školní rok s námi.
V obrázku pod textem naleznete rozvrh hodin (aktuální k 7.9.2017) kroužků, které realizujeme na 11. ZŠ. 
Všechny kroužky na 11. ZŠ s výjimkou sportovních (p. Rábek) a šachových (p. Tomek) zahajují činnost v týdnu od 18. září. 
Na všechny už se moc těšíme!

Zároveň Vás prosíme o pozornost: VŠICHNI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, KTERÉ DOCHÁZEJÍ DO KROUŽKŮ NA 11. ZŠ, JSOU POVINNI SE SEZNÁMIT S DOKUMENTEM O PŘÍSTUPOVÝCH CESTÁCH DO ŠKOLY A PODEPSAT JEJ FORMOU NÁVRATEK, KTERÉ DĚTI DOSTANOU V KROUŽCÍCH: 
Pro rodiče dětí, které navštěvují kroužky DDM Astra na 11. ZŠ v Malen. 


Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín


Informace od vedení 11. ZŠ
Vážení rodiče,
v areálu 11. ZŠ, který je členitý a relativně rozsáhlý, s více vchody,  dochází každodenně k značnému pohybu osob:  žáků, zák. zástupců i pedagogů a to z několika škol, které zde vyučují. (ZUŠ,  ZŠ, DDM Astra…) Také žáci sem přicházejí z více škol.
Proto je nezbytně nutné stanovit pravidla pro pohyb všech návštěvníků, žáků i rodičů, aby byla zajištěna bezpečnost dětí i ochrana majetku. Aby se zamezilo vniknutí nepovolaných osob apod.
Proto věříme, že s pochopením přijmete informace v dokumentu o stanovení tras příchodu a odchodu do kroužků v jednotlivých pavilonech. Děkujeme také, že poučíte své dítě, aby tato pravidla, s nimiž je vedoucí seznámí, dodržovalo. Děkujeme vám za to.

Vedení DDM Astra a vedení 11. ZŠ Malenovice.