Novinky

11.12.2017 Zahájení provozu po vánocích

Vážení rodiče, z organizačních důvodů, zahájíme činnost v kroužcích v pondělí 8.1. 2018. Do té doby přejeme příjemný advent, klidné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku štěstí a osobní pohodu. Šťastný Nový rok 2018 přejí pracovníci DDM ASTRA Zlín.

Počítačový klub na 11. ZŠ

20.06.2017
POČÍTAČOVÝ KLUB NA 11. ZŠ

Minulý týden se chlapci z kroužku počítačů na 11. ZŠ loučili nejen se školním rokem, ale také se svojí vedoucí Anetou, která je učila základům práce na PC, orientaci na internetu, zpracovávání krátkých článků nebo vytváření rešerše na dané téma.
Děti do kroužku docházely rády, a proto jim byl odměnou také diplom za dobře odvedenou práci v kroužku. :)

Těším se na všechny zase příští rok,

Aneta Balajková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín