Novinky

21.07.2017 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

Blíží se zahájení přihlašování do kroužků, sledujte naše stránky

Počítačový klub na 11. ZŠ

20.06.2017
POČÍTAČOVÝ KLUB NA 11. ZŠ

Minulý týden se chlapci z kroužku počítačů na 11. ZŠ loučili nejen se školním rokem, ale také se svojí vedoucí Anetou, která je učila základům práce na PC, orientaci na internetu, zpracovávání krátkých článků nebo vytváření rešerše na dané téma.
Děti do kroužku docházely rády, a proto jim byl odměnou také diplom za dobře odvedenou práci v kroužku. :)

Těším se na všechny zase příští rok,

Aneta Balajková
Odd. tanečních a pohybových aktivit
DDM Astra Zlín