Novinky

28.02.2020 Základní hygienické návyky

V souvislosti s výskytem respiračních onemocnění si společně s námi připomeňte v sekci "O nás - dokumenty" základní hygienické postupy, které pomáhají předcházet virovým onemocněním.

06.01.2020 UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, na Tyršově nábřeží před budovou DDM bylo ukončeno omezení dopravy. V tuto chvíli je zde běžný provoz vozidel.Upozorněte prosím své děti na novou situaci. Než vyjdou děti z brány na chodník, je nutno se rozhlédnout. Zdůrazněte jim, nutnost využití přechodu, který je od brány vpravo pouze několik metrů. Věříme že si všichni novou dopravní situaci osvojí.

29.04.2019 Projekt ZAHRADA

Dokončili jsme projekt „Prožitková zahrada DDM Astra Zlín“ , který byl spolufinancován Zlínským krajem prostřednictvím Programu Podpora ekologických aktivit v kraji.

Všeobecné informace k našim VP

25.09.2019
Všeobecné informace k výukovým programům (EVP)

Všechny naše výukové programy jsou garantovány pracovníky, kteří jsou v oboru studovaní a dlouhodobě se tématy zabývají.

Ekologické výukové programy pomáhají dětem doplnit a „prožít si“ již probrané učivo v různých předmětech, podporují zdravý a vyvážený vztah k přírodě u dítěte, její trvalou udržitelnost a apelují na ochranu různých biotopů. Zároveň správně vedené aktivity pomáhají rozvíjet tvořivost, představivost a komunikaci v kolektivu. Součástí programů jsou simulační, situační a smyslové aktivity, pohybové hry, prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, diskuze, práce s přístroji, názornými pomůckami, přímý kontakt s přírodou atd. Výukové programy jsou postaveny tak, že je lze zařadit do ŠVP.Jeden EVP trvá přibližně dvě vyučovací hodiny a probíhá v prostorách DDM Astra na Družstevní ulici (Jižní Svahy) a na přilehlé zahradě. Po domluvě jsme však schopni realizovat některé programy i ve Vaší škole. Doporučujeme sportovní oblečení, přezůvky do klubovny.
Poplatek za VP je 25,- Kč/dítě. Při cestování lektorů mimo Zlín je zvýšen na 30,- Kč/1 dítě. Některé environmentální programy budou dotovány z projektu MMZ (bližší informace při objednání). 
Výukové programy zaměřené na osobnostní rozvoj, psychologii a sociologii jsme pro Vás připravili v rámci aktuálnosti daných témat. V dnešní rychlé době, kdy se od nás očekává plné nasazení, naše hlavy jsou plné informací, jsme zapomněli na sebe. Ztratili jsme spoustu schopností, které ještě naše babičky měly. Neumíme vnímat naše tělo, neumíme být sami se sebou, ztratili jsme schopnost vnímat všednosti. Máme informace, ale nemáme vědění, schopnost s nimi pracovat, neumíme je porovnat, dobře vyhodnotit ani reprodukovat.Jeden VP trvá asi 90 minut. Podle počtu účastníků aktivita probíhá v prostorách DDM Astra na ul. Osvoboditelů (v těsné blízkosti zastávky Školní) nebo program zrealizujeme u Vás ve škole.
Poplatek za VP je 25,- Kč/dítě. Při cestování lektorů mimo Zlín je zvýšen na 30,- Kč/1 dítě. 
Výukové programy zaměřené na výtvarnou a kreativní činnost. Oddělení estetiky a společenských věd podporuje znalost v oblasti estetických a kulturních znalostí. Pracujeme s fragmenty lidových zyků, které každé dítě zná a prožívá, ale málokdy ví odkud tato tradice pramení. Jeden VP trvá přibližně dvě vyučovací hodiny a probíhá v prostorách DDM Astra na Družstevní ulici (Jižní Svahy).
Poplatek za VP a kreativní materiál je 40,- Kč/dítě. Při cestování lektorů mimo Zlín je zvýšen na 45,- Kč/1 dítě. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagogický dozor.

Změna programu vyhrazena!

Kontakt pro EVP programy:
Erika Nedomová, tel.: 608 995 520, e.nedomova@ddmastra.cz
Zuzana Lisá, tel.: 725 099 174,z.lisa@ddmastra.cz
sídlem na Družstevní 4513, Zlín 76005

Kontakt pro osobnostně-rozvíjející programy:
Iva Vladíková, tel.: 778 099 547, osvoboditelu@ddmastra.cz
Helena Doleželová, tel.: 778 099 547, h.dolezelova@ddmastra.cz
sídlem na ul. Osvoboditelů 3778, Zlín 76001

Kontakt pro výtvarné a tvořivé programy:
Jana Jurášková, tel.: 725 099 172, j.juraskova@ddmastra.cz
sídlem na Družstevní 4513, Zlín 76005