Novinky

13.11.2017 Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodině, která se zúčastnila naší akce Diskotéka se zvířátky a po té, co se doslechla o ztrátě našich hůlek, nám zajistila celou sadu nových hůlek pro naše malé mažoretky. Děkujeme za tento krásný skutek, moc si vážíme Vaší pomoci.

Šachový turnaj Zlín-Malenovice

26.03.2017
ŠACHOVÝ TURNAJ VE ZLÍNĚ-MALENOVICÍCH
 

V sobotu, 25. března 2017, proběhl ve Zlíně-Malenovicích šachový turnaj, kterého se účastnily i děti z našich kroužků, které se učí hrát šachy pod vedením pana Tomka. Zúčastnilo se 13 mladších dětí a 7 starších, přičemž všechny si vedly moc dobře a i celková umístění byla výborná.
Těšíme se na další úspěchy!

Iva Vladíková
Odd. tanečních a pohybových aktivit